DIPLOMA TEACHERS’ DIRECTORY – ACADEMIC YEAR 2021-2022

IB Diploma Department: 210 6611793

IB Diploma Coordinator: 694 3104120

Teacher name Email
Miltiadis Kitsos
(IB Diploma Coordinator)
dpc@platon.gr
Apostolou Giorgos g.apostolou@platon.gr
Chiotis Theodoros tchiotis@platon.gr
Douvogianni Jenny evgeniadouvogianni@platon.gr
Efstathiou Apostolos
(Head of Sciences Dept.)
apostolos.efstathiou@platon.gr
Fouseki Panagiota p.fouseki@platon.gr
Makra Athena a.makra@platon.gr
Manitsas Konstantinos kmanitsas@platon.gr
Petratou Tanya
(Head of Humanities Dept.)
t.petratou@platon.gr
Sakka Antonia
(Head of Languages Dept.)
a.sakka@platon.gr
Stathopoulou Tina tinastahopoulou@platon.gr
Yiankos Nikos n.giankos@platon.gr