Επιμορφώνονται οι καθηγητές και οι δάσκαλοί μου…

Τα Εκπαιδευτήρια έχουν καθιερώσει το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. Το έργο του Συμβούλου έχει καθαρά επιστημονικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβουλος συνεργάζεται με το προσωπικό του σχολείου για:

 • Την επιτυχή εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
 • Την εφαρμογή του διεθνούς Προγράμματος ΙΒΟ
 • Το σχεδιασμό και την εκτέλεση των διδακτικών προγραμμάτων
 • Τη βελτίωση και την αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας
 • Τη διαμόρφωση και διατήρηση κατάλληλου κοινωνικοσυναισθηματικού κλίματος στις τάξεις και στο σχολείο γενικότερα

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων πραγματοποιείται με:

1. Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του έργου τους:

 • Επισημαίνονται οι δυνατότητες και οι τυχόν αδυναμίες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και οι στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων.
 • Συζητούνται τα θέματα που αφορούν στην υιοθέτηση του Διεθνούς Προγράμματος IBO και προτείνονται λύσεις.
 • Ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους προσπάθειας 

2. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με βάση τις επισημάνσεις του Συμβούλου και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, σχεδιάζεται και εκτελείται πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχους: Την εξοικείωση με τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στο χώρο της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, καθώς και τις στρατηγικές της διδασκαλίας αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Η υιοθέτηση των Προγραμμάτων των Πρώτων και Μεσαίων Χρόνων του International Baccalaureate (IB), είναι μια τέτοια πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στη βελτίωση της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας και στην εισαγωγή μιας σύγχρονης αντιμετώπισης της εκπαίδευσης, βάσει διεθνών προδιαγραφών.

3. Την παρακολούθηση εργαστηρίων και συνεδρίων του IBO εντός και εκτός Ελλάδος

 • 2008 – Βασιλεία, Μόναχο, Αθήνα
 • 2007 – Βουκουρέστι, Αθήνα
 • 2006 Κων/πολη
 • 2009 – Ζυρίχη, Αθήνα
 • 2010 – On line, Αθήνα
 • 2011 – On line, Αθήνα, Ζυρίχη, Λονδίνο

 

4. Τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά forums και διεθνείς διαγωνισμούς