Στο Σχολείο μας, δεν θεωρούμε την τεχνολογία αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο πολύπλευρης ανάπτυξης της σκέψης, των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών μας. Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς παγκόσμια, για να ανταλλάσσουμε εμπειρία και να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι.

Τα παιδιά μας εξοικειώνονται με την τεχνολογία σταδιακά και με ασφάλεια, για να είναι τεχνολογικά εγγράμματα, στον βαθμό που θα απαιτήσει η εποχή τους και η προσωπική τους δυναμική.

Ξεκινούν από τον Παιδικό Σταθμό με τους διαδραστικούς πίνακες και προοδευτικά, περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές (ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων, wikis κ.λπ.) εντάσσονται αβίαστα στην καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους να ερευνούν, να δημιουργούν, να μαθαίνουν.

Επίσης, τα παιδιά παράγουν τα ίδια τεχνολογία, στο πλαίσιο των διαφορετικών διαθεματικών pojects και των ομίλων του Σχολείου, μαθαίνοντας να:

  • φαντάζονται
  • καινοτομούν
  • αναπτύσσουν την επιστημονική, μαθηματική και σχεδιαστική λογική τους
  • κάνουν την ιδέα πράξη
  • εξελίσσουν τα δεδομένα τους

iPad 1:1 School

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», είναι ένα από τα πρώτα Lighthouse Schools στην Ελλάδα, που σε συνεργασία με την Apple, αναπτύσσει το πρόγραμμα iPad 1:1 (ένα προς ένα). Κάθε παιδί, στο Γυμνάσιο ειδικά, λαμβάνει το προσωπικό του iPad, που του έχει παραχωρήσει το σχολείο, για να δουλεύει στην τάξη ή στο σπίτι. Το χρησιμοποιεί για να διαβάσει, μέσα από διαδραστικά βιβλία, να κάνει έρευνα σε πηγές απ’ όλον τον κόσμο ή να δημιουργήσει από μία απλή παρουσίαση μέχρι ένα app.

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», πρωτοπορούν στην εξέλιξη του προγράμματος iPad 1:1 της Apple για την εκπαίδευση, που είναι παγκόσμιο. Οι καθηγητές μας δημιουργούν διαδραστικά «βιβλία», βασισμένα στη διδακτέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας και στη μεθοδολογία του IB Middle Years Programme, που διακρίνονται ανάμεσα σε αντίστοιχα έργα απ’ όλο τον κόσμο.