Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μαζί σας τα νέα από το πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχαμε με θέμα: «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση». Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά από 29 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2023.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν δύο μέλη της εκπαιδευτικής μας οικογένειας, η κα Παναγιώτα Μάρκου, Βιβλιοθηκονόμος του Σχολείου μας και ο κος Στέλιος Στυλιανίδης, Υποδιευθυντής και Συντονιστής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Δημοτικού μας. 

Ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν, πρώτον, να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και, δεύτερον, να αποτελέσει πρόσφορο χώρο συνάντησης, συζήτησης και αμοιβαίας μάθησης για θέματα Αειφορίας στην εκπαίδευση. Είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε στην 1η θεματική του συνεδρίου που αφορούσε τη «Μάθηση και διδασκαλία – Σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές και μαθησιακές προσεγγίσεις». 

 

Τι παρουσιάσαμε

Το Σχολείο μας είναι πιστοποιημένο International Baccalaureate σχολείο από το 2011. Η Ε ́ Δημοτικού είναι η τελευταία τάξη του προγράμματος και σε αυτή τα παιδιά προετοιμάζουν ένα πρόγραμμα έρευνας και μια μεγάλη έκθεση, το PYP Exhibition, για να γιορτάσουν τη λήξη του. Πέρυσι, το θέμα πάνω στο οποίο εργάστηκαν τα παιδιά ήταν οι 17 βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

Σκοπός ήταν η διαθεματική και διερευνητική προσέγγιση της μάθησης, η ενασχόληση με επίκαιρα παγκόσμια θέματα, η ανάδειξη δεξιοτήτων και η ανάληψη δράσης ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρουσίαση της εισήγησής μας εδώ. 

Η σημασία της συμμετοχής μας

Το Σχολείο μας, με την εισήγησή του, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, να κοινοποιήσει και να αναδείξει τις σύγχρονες και καινοτόμες μαθησιακές του προσεγγίσεις, με σκοπό να συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αλλά και την ανάλυση καινοτόμων πρακτικών και ερευνητικών προσπαθειών, για ζητήματα Αειφορίας στην Εκπαίδευση. 

 Επιπλέον, είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και workshops άλλων σχολείων, εκπαιδευτικών και ερευνητών. Έτσι, είχαμε μια ουσιαστική ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας μας, με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς φορείς από όλη την Ελλάδα 

Τέλος, τα θερμά συγχαρητήρια που έλαβε η παρουσίασή μας, από το Προεδρείο του Συνεδρίου, αλλά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μας γέμισαν μεγάλη χαρά και αποτελούν επιπλέον κίνητρο για επόμενες συμμετοχές μας σε αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια.