Η Λογοπεδικός του σχολείου μας Πολυμενοπούλου Ευανθία, είναι η επιστήμονας, που φέρει την ευθύνη για την πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και μελέτη της επικοινωνίας των μαθητών και των διαταραχών που συνδέονται με αυτή. Στο σύνολό της, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης η Λογοπεδικός μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιεί ανιχνευτικό έλεγχο στα τμήματα του Παιδικού σταθμού και την Πρώτη Δημοτικού. Στη συνέχεια, εφ’ όσον χρειαστεί, γίνεται λογοπεδική αξιολόγηση των παιδιών και στη συνέχεια ραντεβού ενημέρωσης των γονέων, όπου και αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπεία. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιεί επίσης ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας με συχνότητα και διάρκεια ανάλογη των δυσκολιών και της εξέλιξης του παιδιού. Παράλληλα, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αξιολογεί επίσης, μετά από αίτημα, τα παιδιά οποιασδήποτε σχολικής μονάδας και νέους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία, δίνοντας προτεραιότητα στους μαθητές της Πρώτης Δημοτικού και τα Δίγλωσσα προγράμματα, με σκοπό την κατάταξή τους σε τάξεις και εκτίμησης του αν μπορούν να ακολουθήσουν το σχολικό πλαίσιο με ή χωρίς υποστηρικτικό πρόγραμμα.
Το σχολείο μας εφόσον χρειαστεί παρέχει στο μαθητή μία αξιόλογη επιστημονική ομάδα θεραπευτών, που εκτός από τη Λογοπεδικό, περιλαμβάνει Ειδικό Παιδαγωγό και Ψυχολόγο. Επίσης αν κριθεί αναγκαίο ο μαθητής παραπέμπεται και σε άλλους ειδικούς όπως Αναπτυξιολόγο , Παιδοψυχίατρο, Ωτορινολαρυγγολόγο και Εργοθεραπευτή.