Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητά μας παιδιά

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων». Η επιλογή σας μας τιμά και μας οδηγεί σε μια διαρκώς εξελισσόμενη πρακτική, ώστε να ανταποκρινόμαστε κάθε φορά με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των μαθητών και της εποχής τους.

Με λύπη σας ανακοινώνουμε ότι φέτος, δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση της υγείας των υποψηφίων και των οικογενειών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας του Πλάτωνα, είμαστε αναγκασμένοι να ματαιώσουμε τις εξετάσεις για τις Aκαδημαϊκές Υποτροφίες  που είχαμε εξαγγείλει, και αφορούν μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη ΓυμνασίουΑ’ τάξη Λυκείου και στο IB Diploma.

Από τη Γραμματεία του Σχολείου

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», επιβραβεύοντας τους μαθητές με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, προκηρύσσουν 8 υποτροφίες σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Οι υποτροφίες απευθύνονται στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας ή άλλων Σχολείων που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου, Α’ τάξη Λυκείου και στο IB Diploma.

Οι υποτροφίες είναι:
Έως 1 ολική και 3 μερικές για την Α΄ Γυμνασίου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για την Α΄ Λυκείου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για το ΙΒ Diploma
Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων για το Ελληνόφωνο ή το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις
Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους, θα διεξαχθούν το Σάββατο 04 Απριλίου 2020, από τις 09:00 έως τις 12:30 και 09:00 έως 14:30 για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:
• Για την Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το Ελληνικό Πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
• Για την Α΄ Λυκείου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το Ελληνικό Πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
• Για το IB Diploma στα Μαθηματικά, στη Γλώσσα και στα Αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες, άνω του 18,5 για ολική και άνω του 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο email gymnasio@platon.gr για το Γυμνάσιο ή στο lykeio@platon.gr για το Λύκειο, έως τις 27 Μαρτίου 2020.

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων 08:30.

Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου σε όλο το Γυμνάσιο, για τους μαθητές της Α’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και για το ΙΒ Diploma για τα δύο χρόνια φοίτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

• Για την Α΄ Γυμνασίου έως και την Γ’ Γυμνασίου, βαθμό άνω του 17,5 για τις μερικές και άριστα για τις ολικές, στον έλεγχο της χρονιάς που θα έχει ολοκληρωθεί.
• Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμό άνω του 16 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
• Για το IB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 32 για μερική υποτροφία και άνω του 35 για ολική.
• Την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων εκάστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 14:30.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 4 Μαΐου 2020 και η προθεσμία αποδοχής της υποτροφίας λήγει την 22 Μαΐου 2020.

Γενικές επισημάνσεις
Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση των πρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, το κόστος του iPad που χρησιμοποιούν οι μαθητές του Γυμνασίου καθώς και τα  ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο 210 6611793 – 4.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
• κ. Φωτεινή Ντάλλη για το Γυμνάσιο και το Λύκειο
• κ. Μιλτιάδης Κίτσος για το IB Diploma