ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019 – 2020

Γραπτές εξετάσεις

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

για τους μαθητές όλων των Σχολείων

Αιτήσεις Συμμετοχής έως Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 14:30

Η ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2019 - 2020 ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», επιβραβεύοντας τους μαθητές με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, προκηρύσσουν 8 υποτροφίες σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι υποτροφίες είναι:
Έως 1 ολική και 3 μερικές για την Α΄ Γυμνασίου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για την Α΄ Λυκείου MYP

Έως 1 ολική και 1 μερική για το ΙΒ Diploma

Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους, θα διεξαχθούν το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, από τις 09:00 έως τις 12:30  και 09:00 έως 14:30 για το δίγλωσσο πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Για την Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
 • Για την Α΄ Λυκείου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
 • Για το IB Diploma στα Μαθηματικά, στη Γλώσσα και στα Αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες, άνω του 18,5 για ολική και άνω του 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο email gymnasio@platon.gr για το Γυμνάσιο ή στο lykeio@platon.gr για το Λύκειο, έως τις 20 Μαρτίου 2019.

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων 08:30.

Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου σε όλο το Γυμνάσιο, για τους μαθητές της Α’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και για το ΙΒ Diploma για τα δύο χρόνια φοίτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την Α΄ Γυμνασίου έως και την Γ’ Γυμνασίου, βαθμό άνω του 18 για τις μερικές και 19 για τις ολικές, στον έλεγχο της χρονιάς που θα έχει ολοκληρωθεί.
 • Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμό άνω του 17 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18,5 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
 • Για το IB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 32 για μερική υποτροφία και άνω του 35 για ολική.
 • Την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων εκάστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, το αργότερο έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 14:30.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 19 Απριλίου 2019 και η προθεσμία αποδοχής της υποτροφίας λήγει την 13 Μαϊου 2019.

Γενικές επισημάνσεις

 • Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
 • Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
 • Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση του Δίγλωσσου Προγράμματος, το κόστος του iPad που χρησιμοποιούν οι μαθητές του Γυμνασίου καθώς και τα  ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο 210 6611793 – 4.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κ. Κωνσταντίνα Χαλκίδη για το Γυμνάσιο
 • κ. Φωτεινή Ντάλλη για το Λύκειο
 • κ. Μιλτιάδης Κίτσος για το IB Diploma