ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018 – 2019

Γραπτές εξετάσεις

Σάββατο 21 Απριλίου

για τους μαθητές όλων των Σχολείων

Αιτήσεις Συμμετοχής έως Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 14:30

Η διαδικασία των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.
Ευχαριστούμε πολύ.

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», επιβραβεύοντας τους μαθητές με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, προκηρύσσουν 23 υποτροφίες σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας ή άλλων Σχολείων, που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, στην Α’ τάξη Λυκείου και στο ΙΒ Diploma.

Οι υποτροφίες ανά τάξη
έως 3 ολικές και 5 μερικές για την Α΄ Γυμνασίου MYP
έως 3 ολικές και 5 μερικές για την Α΄ Λυκείου MYP
έως 4 ολικές και 3 μερικές για το ΙΒ Diploma

Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους, θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, από τις 09:00 έως τις 12:00  και 09:00 έως 14:00 για το δίγλωσσο πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Για τις τάξεις Α΄ Γυμνασίου και A΄ Λυκείου στα μαθηματικά και τη γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
 • Για το IB Diploma, στη γλώσσα, στα μαθηματικά και στα αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες, άνω του 18,5 για ολική και άνω 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο email lykeio@platon.gr

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων 08:30.

Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου σε όλο το Γυμνάσιο, για τους μαθητές της Α’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και το ΙΒ diploma, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την Α΄ Γυμνασίου έως και την Α’ Λυκείου, βαθμό άνω του 17,5 για τις μερικές και άριστα για τις ολικές, στον έλεγχο της χρονιάς που θα έχει ολοκληρωθεί.
 • Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμό άνω του 16 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
 • Για το IB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 32 για μερική υποτροφία και άνω του 35 για ολική.
 • Την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων έκαστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να κάνετε επίσης

 • τηλεφωνικά στο +(30) 210 6611793 ή 
 • στη Γραμματεία του Σχολείου, Ελ. Βενιζέλου 153 54 στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 14 Μαΐου 2018 και η προθεσμία αποδοχής της υποτροφίας λήγει την 1 Ιουνίου 2018.

Γενικές επισημάνσεις

 • Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
 • Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
 • Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση του Δίγλωσσου Προγράμματος, το κόστος του iPad που χρησιμοποιούν οι μαθητές του Γυμνασίου καθώς και τα  ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο +(30) 210 6611793.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ. Βούλα Χριστοδούλου, κ. Φωτεινή Ντάλλη και για το IB Diploma κ. Μιλτιάδης Κίτσος.