ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021 – 2022

Γραπτές εξετάσεις

Σάββατο 17 Απριλίου

για τους μαθητές όλων των Σχολείων

Αιτήσεις Συμμετοχής έως Παρασκευή 9 Απριλίου και ώρα 14:30

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», επιβραβεύοντας τους μαθητές με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, προκηρύσσουν 4 υποτροφίες σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021– 2022.


Οι υποτροφίες είναι:
Έως 1 ολική και 1 μερική για την Α΄ Λυκείου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για το ΙΒ Diploma 1

Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων.


Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους, θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, από τις 09:00 έως τις 12:30  και 09:00 έως 14:30 για το δίγλωσσο πρόγραμμα, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μας. Ώρα προσέλευσης υποψηφίων 08:30.


Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Για την Α΄ Λυκείου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.
 • Για το IB Diploma στα Μαθηματικά, στη Γλώσσα και στα Αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίεςάνω του 18,5 για ολική και άνω του 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο emailykeio@platon.gr , έως τις 9 Απριλίου 2021.


Ειδικά φέτος και για την προστασία της υγείας όλων όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους και αρνητικό μοριακό test COVID 19 24-48 ωρών.


Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και για το ΙΒ Diploma για τα δύο χρόνια φοίτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την Α’ Λυκείου βαθμό άνω του 17.5 για τη μερική και Άριστα για την ολική υποτροφία
 • Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμόάνω του 17 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18,5 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
 • Για το IB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 32 για μερική υποτροφία και άνω του 35 για ολική.
 • Τηνεμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων εκάστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτησητο αργότερο έως την Παρασκευή 9 Απριλίου και ώρα 14:30.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 28 Απριλίου 2021 και η προθεσμία αποδοχής της υποτροφίας λήγει την 14 Μαϊου 2021.


Γενικές επισημάνσεις

 • Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
 • Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
 • Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση του Δίγλωσσου Προγράμματος, καθώς και τα ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο 210 6611793 – 4.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κ. Φωτεινή Ντάλλη για το Λύκειο
 • κ. Μιλτιάδης Κίτσος για το IB Diploma

Φόρμα Συμμετοχής στις Εξετάσεις Υποτροφιών 2021 - 2022

Η φόρμα συμμετοχής στις υποτροφίες έχει κλείσει.