ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022 – 2023

Γραπτές εξετάσεις

Κυριακή 15 Μαΐου 2022 Α’ Λυκείου – Diploma Programme

Σάββατο 28 Μαΐου 2022 Α’ Γυμνασίου

για τους μαθητές όλων των Σχολείων

Αιτήσεις Συμμετοχής έως Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30

Ο Πλάτωνας, στηρίζοντας τη φιλομάθεια, την πρόοδο και την ισορροπημένη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος, προσφέρει φέτος

12 Υποτροφίες Σπουδών

8 Ακαδημαϊκές Υποτροφίες στους μαθητές, που την επόμενη χρονιά 2022-2023, θα φοιτήσουν στις τάξεις Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου και ΙΒ Diploma

4 Ακαδημαϊκές & Αθλητικές Υποτροφίες, σε αθλητές του Μπάσκετ, που την επόμενη χρονιά 2022-2023, θα φοιτήσουν στην  Α’ Λυκείου και θα ξεχωρίσουν για τις αθλητικές αλλά και ακαδημαϊκές επιδόσεις τους.

Οι Ακαδημαϊκές υποτροφίες είναι:

Έως 1 ολική και 3 μερικές για την Α’ Γυμνασίου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για την Α΄ Λυκείου MYP
Έως 1 ολική και 1 μερική για το ΙΒ Diploma 1

Οι Ακαδημαϊκές & Αθλητικές υποτροφίες είναι:

Έως 2 ολικές και 2 μερικές για την Α’ Λυκείου MYP

Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις, για τους υποψηφίους υποτρόφους της Α’ Γυμνασίου, θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, από τις 09:00 έως τις 12:30  και 09:00 έως 14:30 για το δίγλωσσο πρόγραμμα.

Οι γραπτές εξετάσεις, για τους υποψηφίους υποτρόφους της Α’ Λυκείου και του IBDP1, θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, από τις 09:00 έως τις 12:30  και 09:00 έως 14:30, για το δίγλωσσο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου.

Όλες οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μαςΏρα προσέλευσης υποψηφίων 08:00.

Οι υποψήφιοι για τις Ακαδημαϊκές & Αθλητικές Υποτροφίες, αφού ολοκληρώσουν τις γραπτές εξετάσεις τους, θα δοκιμαστούν και στο Μπάσκετ την Κυριακή 22 Μαΐου, από τις 17:30 έως 19:00

Εξεταστέα Ύλη

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Για την Α΄ Γυμνασίου, στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και, επιπλέον, στα Αγγλικά για το δίγλωσσο πρόγραμμα.
 • Για την Α΄ Λυκείου, στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και, επιπλέον, στα Αγγλικά για το δίγλωσσο πρόγραμμα.
 • Για το IB Diploma, στα Μαθηματικά, στη Γλώσσα και στα Αγγλικά.

 Για τις Αθλητικές Υποτροφίες, οι υποψήφιοι θα δοκιμαστούν και στο Μπάσκετ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη, που έχουν διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίεςάνω του 18,5 για ολική και άνω του 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο email lykeio@platon.gr , έως τις 6 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30.

Ειδικά φέτος και για την προστασία της υγείας όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους και Βεβαίωση Αρνητικού Self test 24 ωρών.

 Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου σε όλο το Γυμνάσιο, της Α’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και για το ΙΒ Diploma για τα δύο χρόνια φοίτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την Α’ Γυμνασίου βαθμό ανω του 18 για την μερική και Άριστα για την ολική υποτροφία
 • Για την Α’ Λυκείου βαθμό άνω του 17,5 για τη μερική και Άριστα για την ολική υποτροφία
 • Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμό άνω του 17 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18,5 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
 • Για τοIB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 32 για μερική υποτροφία και άνω του 35 για ολική.
 • Για όλες τις βαθμίδες, διαγωγή «Εξαιρετική»
 • Την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων εκάστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτησητο αργότερο έως την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 14:30.

Γενικές επισημάνσεις

 • Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
 • Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
 • Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση του Δίγλωσσου Προγράμματος, καθώς και τα ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο 210 6611793 – 4.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κ. Δήμητρα Λαμπροπούλου για το Γυμνάσιο
 • κ. Φωτεινή Ντάλλη για το Λύκειο
 • κ. Μιλτιάδης Κίτσος για το IB Diploma

κ. Χρήστος Σγουρίτσας για τις Αθλητικές Υποτροφίες του Λυκείου

Φόρμα Συμμετοχής στις Εξετάσεις Υποτροφιών 2022 - 2023

Η φόρμα έχει κλείσει.