Ευχαριστούμε πολύ όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις για τις Ακαδημαϊκές Υποτροφίες 2023-2024.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι δικαιούχοι των Υποτροφιών έχουν λάβει προσωπική ενημέρωση.

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά Καλή Πρόοδο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2023 – 2024

Γραπτές εξετάσεις

Σάββατο 6 Μαΐου 2023 Α’ Γυμνασίου – Α’ & B’ Λυκείου – DP

για τους μαθητές όλων των Σχολείων

Αιτήσεις Συμμετοχής έως Τρίτη 2 Μαΐου 2023 2023 και ώρα 14:30

Ο Πλάτωνας, στηρίζοντας τη φιλομάθεια, την πρόοδο και την ισορροπημένη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος, προσφέρει φέτος

10 Υποτροφίες Σπουδών

10 Ακαδημαϊκές Υποτροφίες στους μαθητές που την επόμενη χρονιά 2023-2024 θα φοιτήσουν στις τάξεις Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου, Β’ Λυκείου και ΙΒ Diploma

Οι Ακαδημαϊκές υποτροφίες είναι:

Έως 1 ολική και 1 μερική για την Α’ Γυμνασίου MYP

Έως 1 ολική για την Α΄ Λυκείου MYP

Έως 3 ολικές και 2 μερικές για την Β΄ Λυκείου

 • προσανατολισμός ανθρωπιστικών σπουδών έως 1 ολική και 2 μερικές
 • προσανατολισμός οικονομίας και πληροφορικής έως 1 ολική
 • προσανατολισμός θετικών σπουδών έως 1 ολική

Έως 2 ολικές για το ΙΒ Diploma 1

Η ολική υποτροφία καλύπτει το σύνολο των βασικών διδάκτρων και η μερική το 50% των βασικών διδάκτρων.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους της Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου θα διεξαχθούν το Σάββατο 6 Μαΐου 2023, από τις 09:00 έως τις 12:30 και 09:00 έως 14:30 για το δίγλωσσο πρόγραμμα.

Οι γραπτές εξετάσεις για τους υποψηφίους υποτρόφους της Β’ Λυκείου και του IBDP1 θα διεξαχθούν το Σάββατο 6 Μαΐου 2023, από τις 09:00 έως τις 14:30.

Όλες οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων μαςΏρα προσέλευσης υποψηφίων 08:30.

Εξεταζόμενα μαθήματα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

 • Για την Α΄ Γυμνασίου, στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το δίγλωσσο πρόγραμμα.
 • Για την Α΄ Λυκείου, στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το δίγλωσσο πρόγραμμα.
 • Για την Β΄ Λυκείου, στη Γλώσσα καθώς και ανά προσανατολισμό:
 • Στα Αρχαία (Ανθρωπιστικών σπουδών)
 • Στα Μαθηματικά (Οικονομίας και Πληροφορικής)
 • Στα Μαθηματικά και τη Φυσική (Θετικών σπουδών)
 • Για το IB Diploma, σε English Language and Literature,  Mathematics, και Humanities & Sciences.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην καθορισμένη ύλη, που βρίσκεται αναρτημένη εδώ

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίεςάνω του 18,5 για ολική και άνω του 17 για μερική υποτροφία, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Δήμο ή ΚΕΠ

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση από τους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς στο email lykeio@platon.gr , έως τις 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30.

Διάρκεια υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα διατηρηθούν για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου σε όλο το Γυμνάσιο, της Α’ και Β’ Λυκείου σε όλο το Λύκειο και για το ΙΒ Diploma για τα δύο χρόνια φοίτησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την Α’ Γυμνασίου βαθμό άνω του 18 για την μερική και Άριστα για την ολική υποτροφία
 • Για την Α’ Λυκείου βαθμό άνω του 17.5 για τη μερική και Άριστα για την ολική υποτροφία
 • Για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, βαθμό άνω του 17 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις μερικές και άνω του 18,5 σε κάθε μάθημα ομάδας προσανατολισμού, για τις ολικές.
 • Για το IB Diploma συνολική βαθμολογία άνω του 34 για μερική υποτροφία και άνω του 36 για ολική.
 • Για όλες τις βαθμίδες, διαγωγή «Εξαιρετική»
 • Την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των διδάκτρων εκάστης χρονιάς και τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι χρειάζεται να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί, το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30, αφού προηγουμένως έχουν καταβάλει το ποσό των 30 € στον λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω, με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του Μαθητή και τη λέξη «Υποτροφίες». Το αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναρτηθεί στο ειδικό πεδίο της αίτησης.

Σημείωση: Η αξία συμμετοχής (30 €) για τους μαθητές του Πλάτωνα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το Σχολείο.

Λογαριασμός κατάθεσης:

ALPHA BANK

GR  3901401100 110002320011240

Δικαιούχος Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων”

Αιτιολογία Ονοματεπώνυμο Μαθητή – Υποτροφίες

Γενικές επισημάνσεις

 • Η διαγωγή και το γενικότερο προφίλ των υποψηφίων, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους.
 • Σε περίπτωση που για τον ίδιο μαθητή του Σχολείου μας έχει εγκριθεί άλλη ακαδημαϊκή υποτροφία, επιβράβευση ή έκπτωση, τότε, χορηγείται αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται.
 • Τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν παράβολα σπουδών, η χρέωση του Δίγλωσσου Προγράμματος, καθώς και τα ΜΥP, DP Exam Fees και τα υλικά / φόρμες και στολές του Σχολείου, καθώς κάθε δαπάνη πέραν των βασικών διδάκτρων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε, καλέστε στο 210 6611793 –4. Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 • κ. Δήμητρα Λαμπροπούλου για το Γυμνάσιο
 • κ. Φωτεινή Ντάλλη για το Λύκειο
 • κ. Μιλτιάδης Κίτσος για το IB Diploma

Η φόρμα έχει κλείσει.