Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» με κέντρο τις μοναδικές ανάγκες κάθε παιδιού προσωπικά και προτεραιότητες την έρευνα, τη χαρά, τη φροντίδα και την προστασία του, προτείνουμε μία τόσο πρωτοποριακή, όσο και αξιόπιστη προσέγγιση στην Προσχολική Αγωγή:

Υιοθετούμε και αναπτύσσουμε, παράλληλα, στην τάξη 2 διεθνώς καταξιωμένα  προγράμματα: Tο International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) και το  Reggio Emilia.

Τι είναι το Reggio Emilia

Η περιοχή Reggio Emilia (Ρέτζιο Εμίλια) στην Ιταλία είναι μια εξαιρετική περίπτωση δήμου ο οποίος αποφάσισε πριν από 100 χρόνια να επενδύσει στην εκπαίδευση. Σήμερα, το 20% του προϋπολογισμού του δήμου αυτού είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση και κυρίως στην Προσχολική Αγωγή.

Όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί καθώς και τα Νηπιαγωγεία της περιοχής ακολουθούν την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Loris Malaguzzi, ενός εμπνευσμένου παιδαγωγού, που δημιούργησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που προάγει την ελευθερία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Η ραγδαία οικονομική και πολιτισμική πρόοδος που παρατηρείται στην περιοχή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις εκπαιδευτικές τομές που εφαρμόστηκαν.

Η πρόταση του Loris Malaguzzi βασίζεται στην παιδαγωγική διαπίστωση, ότι «το παιδί μιλάει 100 γλώσσες και του αφαιρούν τις 99». Το παιδιά γεννιούνται με άπειρες δυνατότητες και τρόπους έκφρασης, αλλά το κοινωνικό περιβάλλον και το σχολείο με τις κλασικές πρακτικές τις ισοπεδώνουν. Ο Malaguzzi εισάγει ένα αυτοκαθοδηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, με άξονες τα ενδιαφέροντά τους και τα ερωτήματα που θέτουν. Eστιάζει  στην ενδογενή και αυθόρμητη ανάγκη των μικρών μαθητών για εξερεύνηση, ενώ καλλιεργεί και αναδεικνύει τις πολλές διαφορετικές νοημοσύνες και δυνατότητες κάθε παιδιού.

Αυτή η εκπαιδευτική αντίληψη έγινε γνωστή ως η προσέγγιση του Reggio Emilia, την οποία πολλά προγράμματα προσχολικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει.

Είναι μάλιστα η κυρίαρχη φιλοσοφία προσχολικής αγωγής πίσω από το διεθνές εκπαιδευτικό σύστημα του Ιnternational Baccalaureate, το οποίο ακολουθούν τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» από το 2007, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

Οι αρχές του Reggio Emilia

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reggio Emilia διέπεται από τις αξίες του σεβασμού και της ευθύνης. Βασίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι οποίοι δημιουργούν μια κοινότητα ενηλίκων που εμπνέει και ενισχύει τη μάθηση των παιδιών.

Συγκεκριμένα η φιλοσοφία του Reggio Emilia αναπτύσσεται επάνω στην ακόλουθη σειρά αρχών:

 • Τα παιδιά είναι οι πολίτες του ΣΗΜΕΡΑ και όχι μόνο οι πολίτες του αύριο.
 • Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο με το μυαλό αλλά και με όλες τους τις αισθήσεις: την αφή, την κίνηση, την ακοή, την όραση και την ακρόαση.
 • Τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποιον έλεγχο όσον αφορά στην κατεύθυνση της μάθησής τους,
 • Τα παιδιά αναπτύσσουν σχέσεις με τους συνομήλικούς τους όσο και με υλικά στοιχεία του περιβάλλοντος, τα οποία τα παιδιά πρέπει να έχουν την δυνατότητα να τα εξερευνούν
 • Τα παιδιά πρέπει να έχουν ατελείωτους τρόπους και ευκαιρίες να εκφράζονται.

 

 Οι τρεις δάσκαλοι του παιδιού

 1. Ο γονιός: Είναι ο πρώτος δάσκαλος. Θεωρείται σύντροφος, συνεργάτης και υποστηρικτής. Συμμετέχει ενεργά στη μάθηση του παιδιού του αλλά και όλων των παιδιών της τάξης του.
 2. Ο δάσκαλος: Είναι ο συμμαθητής και ο συνεργάτης του παιδιού, που διευκολύνει τη μάθησή του, σχεδιάζοντας δραστηριότητες βασισμένες στα ενδιαφέροντα κάθε μικρού εξερευνητή. Ο ρόλος του είναι μπαίνει ενεργά μέσα στη διαδικασία της μάθησης και όχι να μένει ένας παρατηρητής που “τα ξέρει όλα”. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την κατανόηση του παιδιού για τον κόσμο γύρω του σεβόμενος πάντοτε τις ανάγκες και τα ερωτήματα που θέτει.
 3. Το περιβάλλον: Η σπουδαιότητα του περιβάλλοντος έγκειται στην αντίληψη ότι τα παιδιά μπορούν καλύτερα να βγάλουν νόημα και να κατανοήσουν τον κόσμο μέσω του περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει σύνθετες, ποικίλες , συνεχείς και μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τον κόσμο των εμπειριών, των ιδεών και πολλών τρόπων έκφρασης. Τα νηπιαγωγεία, γενικά είναι γεμάτα με εσωτερικά φυτά και πλημμυρισμένα με φυσικό φώς. Οι τάξεις είναι ανοιχτές και ενώνονται σε ένα κεντρικό σημείο στην piazza( μικρή πλατεία). Το εσωτερικό των τάξεων έχει σκοπό να κάνει έκδηλη τη διαδικασία της μάθησης καθώς και να προσφέρει άφθονα ερεθίσματα στα παιδιά. Οι δημιουργίες/εργασίες είναι τοποθετημένες σε διάταξη από αντικείμενα που έχουν βρεθεί και από υλικά τη τάξης.

Η σημασία του Atelier

Στη φιλοσοφία του Reggio Emilia η τέχνη και το Atelier παίζει κεντρικό ρόλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι στο atelier τα παιδιά εργάζονται με το μυαλό και τα χέρια ταυτόχρονα. Μπορούν να μεταμορφώσουν την ύλη και να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Έρχονται σε επαφή με την αισθητική και την ομορφιά της ύλης και αποκτούν την πεποίθηση οτι «όλοι μας μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο»

 

Το Reggio Emilia στον Πλάτωνα

 • Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» ήταν από τα πρώτα Reggio Inspired σχολεία στην Ελλάδα. Σε συνεχή συνεργασία με τον Οργανισμό Reggio Emilia, ανταλλάσσουμε εμπειρίες για το πρόγραμμα με παιδαγωγούς από όλον τον κόσμο και συμμετέχουμε στην εξέλιξη του. 
 • Ελληνικό ή Δίγλωσσο πρόγραμμα. Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ»οι μαθητές ήδη από την προσχολική αγωγή μπορούν να επιλέξουν, εάν το επιθυμούν, Δίγλωσσο Πρόγραμμα Ελληνικά-Αγγλικά, όπου διδάσκεται η Αγγλική σαν δεύτερη μητρική γλώσσα.
 • Με βάση τη φιλοσοφία Reggio Emilia, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα με ζωτικές εκφράσεις της ελληνικής κουλτούρας, όπως είναι το θέατρο, οι μύθοι και τα παραμύθια μας κ.λπ.
 • Σε ένα σχολείο με προνομιακό φυσικό περιβάλλον, αλλά και πολλές εξορμήσεις κάθε εποχή, εμπνέουμε τα παιδιά να βιώσουν και να κατανοήσουν τη φύση, υιοθετώντας πρακτικές και των Σχολείων του Δάσους.
 • Στον Πλάτωνα εφαρμόζουμε στην τάξη το Reggio Emilia παράλληλα με το International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP), το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από το Reggio Emilia και συνεχίζεται έως και την Ε’ Δημοτικού. Έτσι οι μαθητές μας συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε ένα πρωτοποριακό, δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, που διαφυλάσσει τις «100 γλώσσες» κάθε παιδιού.

Δείτε το βίντεο ξενάγησης στον Παιδικό Σταθμό του Σχολείου μας

Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις εγγραφές ή οποιοδήποτε άλλο θέμα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!