Κοινωνική Ευαισθησία και Εθελοντισμός

Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», από την πρώτη ημέρα στο σχολείο, τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον ρόλο τους, αρχικά στην τοπική και οικεία και αργότερα στην παγκόσμια κοινωνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος International Baccalaureate, σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά  και στη βάση της ανθρωπιστικής παράδοσης της Ελλάδας, οι μαθητές μας βιώνουν την ευθύνη, που έχει ο κάθε ένας από εμάς απέναντι στους συνανθρώπους μας και στο περιβάλλον και την ανάγκη αυτή η ευθύνη να μεταφράζεται σε δράση.

Τα παιδιά στον Πλάτωνα, εκπαιδεύονται από νωρίς να προτείνουν τα ίδια λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, αφού εξετάσουν όλες τις παραμέτρους, να παράγουν ιδέες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, που, με τη στήριξη του Σχολείου, γίνονται πράξη.

Think for Good

Από το 2016, καθιερώθηκε στο σχολείο μας η ετήσια διάσκεψη Think For Good, με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο. Στόχος, ο προβληματισμός των παιδιών επάνω σε επίκαιρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, η έρευνα, η εύρεση καινούριων, πρωτότυπων λύσεων και η υλοποίηση τους.

Τα παιδιά κάθε φορά:

  • Ενημερώνονται για το πρόβλημα από ειδικούς, εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων κ.λπ., οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις ή την εμπειρία τους.
  • Αμέσως μετά, στις τάξεις τους, συζητούν, επεξεργάζονται ιδέες και λύσεις  πέρα από τις καθιερωμένες, τις αξιολογούν και προκρίνουν αυτές με τη μεγαλύτερη αποδοχή.
  • Οι ιδέες κάθε τάξης, που συχνά εκπλήσσουν με την ευρηματικότητα, αλλά και τον ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα με την οποία προσεγγίζουν την κάθε πρόκληση, παρουσιάζονται αργότερα στο σύνολο των μαθητών του σχολείου και ψηφίζεται μια τελική λίστα δράσεων.
  • Προγραμματίζονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, κατά προτεραιότητα,  σε βάθος ενός χρόνου.

Οι δράσεις του Think For Good, που οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τα ίδια τα παιδιά όλων των τάξεων του Πλάτωνα, υποστηρίζονται ηθικά  και πρακτικά από το Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, που και σε αυτή, όπως σε κάθε άλλη εκδήλωση αλληλεγγύης, δίνει ένα πολύ δυναμικό παρόν.

Για την ανθρωπιστική ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου μας, είναι πραγματικά πολύτιμη η στήριξη και το παράδειγμα των γονιών μας! Ολόκληρη η κοινότητα του Πλάτωνα, μαθητές, δάσκαλοι, συνεργάτες και γονείς, αποτελούμε έναν πυρήνα εθελοντισμού με πολύ μεγάλη δυναμική, ο οποίος ενεργοποιείται κάθε φορά που οι άνθρωποι, η γη ή τα πλάσματα της φύσης  χρειάζονται την αλληλεγγύη   και τη φροντίδα μας.