Μήνυμα από τη Διεθύντρια του Ξενόγλωσσου Τμήματος

 

Αναστασία Λάζου Διευθύντρια Ξενόγλωσσου Τμήματος

Αναστασία Λάζου
Διευθύντρια Ξενόγλωσσου Τμήματος

Καθώς η γλωσσομάθεια είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση στην προετοιμασία του πολίτη του μέλλοντος, τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους μαθητές μας ένα πλούσιο γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στις ξένες γλώσσες. Εφαρμόζοντας το διεθνές εκπαιδευτικό σύστημα του International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP), οι μαθητές μας διδάσκονται Αγγλικά από τον Παιδικό Σταθμό και Γαλλικά ή Γερμανικά από τη Γ΄Δημοτικού. Έτσι οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα μυούνται με βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες στις ξένες γλώσσες και αναπτύσσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες. 

Ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με ατομικές ή ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, παρακολουθούν και συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, παρακολουθούν ξενόγλωσσες ταινίες, δανείζονται ξενόγλωσσα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, εξοικειώνονται με άλλες κουλτούρες. Ειδικότερα στο δίγλωσσο πρόγραμμα, οι μαθητές μαθαίνουν Αγγλικά αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο. Συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, τραγουδούν, κάνουν κατασκευές και μαθαίνουν τη γλώσσα με τη μέθοδο που ακολουθούν οι μαθητές Αγγλόφωνων σχολείων. Όλες οι γλωσσικές δεξιότητες αναπτύσσονται ταυτόχρονα και εξελίσσονται ακολουθώντας την πρόοδο των μαθητών.

Στόχος του ξενόγλωσσου προγράμματος του Primary Years Programme είναι η γνωριμία των νεαρών μαθητών μας με τις ξένες γλώσσες και η επιτυχής προετοιμασία τους για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (MYP Middle Years Programme).

Μήνυμα από το Διευθυντή του Δημοτικού

Δρ. Διονύσης Τσαφταρίδης Διευθυντής Δημοτικού

Δρ. Διονύσης Τσαφταρίδης
Διευθυντής Δημοτικού

Η Παιδεία, η αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη αγωγής και μόρφωσης, αποτελεί για το Σχολείο μας απαρέγκλιτη σκοποθεσία. Το Σχολείο είναι για εμάς το ‘Εργαστήριο της Ζωής’. Εδώ γίνεται η προσέγγιση της ζωής μέσα από διδασκαλία και διάδραση. Εδώ σμιλεύουμε προσωπικότητες ‘Ισχυρές’ με αυτοκυριαρχία και ευγένεια, με αξιοπρέπεια και θάρρος, με καλοσύνη και απλότητα, με αισιοδοξία και τιμιότητα, με σύνεση και δημιουργικότητα. Θέλουμε ο μαθητής μας, να δίνει απαντήσεις στα «Γιατί». Ηγέτη τον θέλουμε! 
Δεν κρίνουμε το μαθητή μας, τον αξιολογούμε. Δε μας αρκεί να ξέρει, τον θέλουμε να γνωρίζει. Δεν τον χειραγωγούμε, τον χειραφετούμε. Δεν επιδιώκουμε, αποσκοπούμε. Στόχος μας δεν είναι απλά να τον μάθουμε πώς να μαθαίνει, αλλά πώς να διαχειρίζεται Ορθά αυτό που μαθαίνει. Έτσι ο μαθητής περνάει από το ‘Εγώ’ στο ‘Εμείς’. Έτσι ενστερνίζεται, ότι δεν ‘Υπάρχει’, αλλά ‘Συνυπάρχει’.
Στο Σχολείο  μας δεν λειτουργούμε ‘σαν’ οικογένεια. Είμαστε Οικογένεια! Ελληνική Οικογένεια! Με τις ίδιες αναλλοίωτες Αρχές. Με τις ίδιες αέναες Αξίες. Αυτές αναπτύσσουμε, αυτές μεταδίδουμε, κι αυτό αποτελεί τη δέσμευση μας! Είμαστε Γονείς, είμαστε Δάσκαλοι, είμαστε Μέντορες, είμαστε Καθοδηγητές για το Μαθητή μας!

Μήνυμα από τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

Δήμητρα Μπέλλου Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Δήμητρα Μπέλλου
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί τον προθάλαμο της εισόδου του παιδιού στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και για αυτό θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του. Έρευνες έχουν αποδείξει πώς τα χρόνια της προσχολικής ηλικίας, αποτελούν τα θεμέλια για την παραπάνω ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Στο Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων του International Baccalaureate (Primary Years Programme) το οποίο εξελίσσει το επίσημο πρόγραμμα. Τα παιδιά, μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, εξερευνούν με τις αισθήσεις τους, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Η υψηλή ποιότητα εμπειριών και προγραμμάτων που προσφέρονται, αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία τους. Κεντρικός άξονας του προγράμματός μας είναι το « Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», όπου στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο μαθητής, ο οποίος προσεγγίζει τη γνώση με διάθεση για έρευνα.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται με βάση τις διαθεματικές έρευνες παρουσιάζουν αυξανόμενη δυσκολία, όσον αφορά στους στόχους και τις προσδοκίες. Η επεξεργασία των θεμάτων προσφέρει ευκαιρία για έρευνα στα παιδιά, συλλογή στοιχείων και υλικών, τα οποία επεξεργάζονται στην τάξη. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μάθηση), αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες, αλληλοστηρίζονται και βοηθούν ο ένας τον άλλον. Το πρόγραμμά μας ολο- κληρώνεται με δραστηριότητες μαθημάτων που εμπλέκονται στις έξι διαθεματικές ενότητες και είναι: η Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ακρόαση και γραφή), τα Μαθηματικά, το Περιβάλλον, και η Εικαστική Αγωγή (Δραματική τέχνη, Μουσική και Αισθητική Αγωγή).

Τα παιδιά του νηπίου προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις της Α’Δημοτικού. Με το βιβλιοτετράδιο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γραμματική και με λογικομαθηματικές ασκήσεις, ενώ με το αλφαβητάρι μαθαίνουν τα γράμματα και τις συλλαβές. Το κάθε παιδί έχει το ατομικό του portfolio (φάκελος αξιολόγησης) στον οποίον παρουσιάζονται οι εργασίες του με χρονολογική σειρά, για να παρουσιαστεί η εξέλιξη του παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Μήνυμα από τον Συντονιστή του PYP

PYP Coordinator

Στέλιος Στυλιανίδης – PYP Coordinator

Οι σημερινοί μαθητές κατά τη σχολική τους πορεία, πρέπει να πάρουν όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν σ’ έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, χωρίς όμως να στερηθούν τίποτα από το πολιτισμό και τη κουλτούρα της χώρα τους. Το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων του International Baccalaureate που εφαρμόζεται στο σχολείο μας, προετοιμάζει τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στο ταξίδι της ζωής, αναπτύσσοντας παράλληλα με τις γνώσεις τους και τη προσωπικότητά τους.


Μέσα από το προφίλ του μαθητή ΙΒ, οι μαθητές μας γίνονται ερευνητές για μια ζωή και αναζητούν τη γνώση με κριτική στάση και δημιουργική σκέψη. Σταδιακά, η ενασχόλησή τους με το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων, τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν πιο τολμηροί, να παίρνουν ρίσκα, να εκφράζουν τις απόψεις τους με θάρρος, να είναι υπεύθυνοι και να συνεργάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά στις ομάδες τους. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και των ερευνών τους, οργανώνουν τις παρουσιάσεις τους μπροστά στια άλλες τάξεις και στη σχολική κοινότητα και με τον τρόπο αυτό ασκούνται στο δημόσιο λόγο. 


Δε μένουν όμως, μόνο στην έρευνα. Αναλαμβάνουν δράση σημαντική για τη μετέπειτα πορεία τους. Ευαισθητοποιούνται απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα συνδυάζοντας τη γνώση με τη δράση, αναλύουν και εξηγούν την έκφραση των συναισθημάτων και ταξιδεύουν σε πόλεις του κόσμου, για να γνωρίσουν τον τόπο τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Τέλος, στον τελευταίο χρόνο του προγράμματος, οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν να επιλέξουν και να διερευνήσουν ένα σημαντικό θέμα και να οργανώσουν τη νέα τους γνώση. Να οργανώσουν δηλαδή τη Μεγάλη Έκθεση, το PYP Exhibition, στο οποίο συμμετέχει όλη η σχολική κοινότητα.