Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των παιδιών. 
Τα παιδιά συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα των Πρώτων Χρόνων – PYP (ηλικίες από 3-11 ετών) και μέσα από τις μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και δασκαλοκεντρική), τη σχέση με την κοινωνία της πληροφόρησης και τη διαθεματική προσέγγιση τομέων και προβλημάτων:

 • «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν»,
 • να δίνουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα,
 • να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη να εξελίσσουν τη γνώση,
 • να αισθάνονται μέλη της κοινότητας και του κόσμου.

Μέσα από τη σχολική ζωή (καλλιτεχνική, πνευματική, αθλητική, θεατρική, ανθρωπιστική, περιβαλλοντική) προσανατολίζονται στη σωστή χρήση του ελεύθερου χρόνου τους και σε βιώματα ελεύθερης δραστηριοποίησης, στη 
χαρά της δημιουργίας και στην αξιοποίηση ικανοτήτων, που θα τους χρησιμεύσουν για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις. Στόχος τους είναι να κατακτούν τη γνώση εξ’ ολοκλήρου στο σχολείο, απελευθερώνοντας προσωπικό χρόνο για ψυχαγωγία και δημιουργική ενασχόληση.

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι ένα από τα σπουδαιότερα παιδαγωγικo διδακτικά κινήματα του τέλους του 20ου αιώνα (collaborative learning movement) με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη χρήση της μαθητικής μικροομάδας για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσιο συνεργατικών σχέσεων. Το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σχολείο με το δάσκαλο στο κέντρο του μετατρέπεται σε ομαδοσυνεργατικό, όπου κυριαρχούν οι σχέσεις της οργανωμένης μαθητικής ομάδας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία πρεσβεύει ότι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο, αν όχι σημαντικότερη, είναι η διαδικασία της διδασκαλίας μέσα από την οποία αποκτάται η γνώση, πιστεύει στην ομαδικότητα ως 
βασική αποστολή του σχολείου και στην προώθηση του συνεργατισμού αντί του ανταγωνισμού. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εφαρμόζεται ήδη στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» μέσα στα πλαίσια του IB και επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια και να αναπτύξουν τη συλλογική αλληλεπικοινωνία και εργασία, που θα οδηγήσει σταδιακά στην ατομική τους ανάπτυξη και ολοκλήρωση.
Περισσότερες ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα σε σύγκριση με το βασικό πρόγραμμα ΥΠΕΠΘ (10 ώρες επιπλέον στην Α’ και Β’ Δημοτικού, 5 ώρες στην Γ’ Δημοτικού, 7 ώρες στην Δ’, 5 ώρες στη Ε’ και ΣΤ’). 

Κολύμβηση ή ρυθμική γυμναστική ή μίνι τέννις.

Μαθήματα Αγγλικών από την Α’ Δημοτικού. 

Εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας Γαλλικά/ Γερμανικά από τη Γ’ Δημοτικού. 

Μάθημα Πληροφορικής από την Α’ Δημοτικού Μελέτη στο σχολείο.

Δραστηριότητες – επισκέψεις Επιλογή εντατικών μαθημάτων ξένων γλωσσών (Intensive έως και 11 ώρες πρωί – απόγευμα. Δίγλωσσο έως και 15 ώρες το πρωΐ).

Προγράμματα Δημοτικού

Μαθαίνω Ξένες Γλώσσες


Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά – Ισπανικά – Κινέζικα

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» αναγνωρίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης εκμάθησης των ξένων γλωσσών, απαραίτητων στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, τόσο για την εξασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος όσο και για την καλλιέργεια της πεποίθησης ότι αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος του κόσμου. Γι’ αυτό από την προσχολική ακόμη αγωγή αρχίζει η πρώτη επαφή των νηπίων με την ξένη γλώσσα (Αγγλική), γλώσσα που συνεχίζεται με επιπλέον διδακτικές ώρες στο Δημοτικό και με την Εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) από την Γ’ Δημοτικού και την προσφορά και άλλων ξένων γλωσσών στο απογευματινό πρόγραμμα.

Το σχολείο επιδιώκει την πλήρη κάλυψη των αναγκών στα ανάλογα μαθησιακά επίπεδα μέσα στις διδακτικές ώρες του σχολείου, ώστε να μην χρειάζονται εξωσχολικά μαθήματα και οι μαθητές να κατακτούν τα απαραίτητα διπλώματα μέσα από τις διδακτικές ώρες του σχολικού προγράμματος.

Στο σχολικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ» για το Δημοτικό 
περιλαμβάνονται επιπλέον Αγγλικά μέσα στο βασικό πρόγραμμα (4 ώρες την εβδομάδα από Α’ έως Γ’ Δημοτικού και 2 ώρες από Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού).

 

 • Εισάγεται δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά/ Γερμανικά (3 ώρες την εβδομάδα 
από την Γ’ Δημοτικού και 4 ώρες από Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού).
 • Οι μαθητές κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο τους, ώστε να διευκολύνεται 
η διδασκαλία και η πρόοδος των μαθητών.
 •  Η προετοιμασία για τα διπλώματα ξένων γλωσσών στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά πραγματοποιείται μέσα στο σχολικό πρόγραμμα.

 Τα διπλώματα που προσφέρονται από την ΣΤ’ δημοτικού και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στα Εκπαιδευτήρια είναι:

 • Αγγλικά – KEΤ, PET, FCE (Lower), CAE (Advanced), PCE (Proficiency)
 • Γαλλικά – DELF A1, DELF A2, DELF Β1, DELF Β2, DELF Β2, DΕLF C1
 • Γερμανικά – Fit 1, Fit 2, Zertifikat Deutsch B1, Zertifikat B2 Mittelstufe
 • Εντατικά τμήματα (Intensive) Αγγλικών (έως και 11 ώρες πρωί / απόγευμα), αλλά και εντατικά τμήματα Γαλλικών και Γερμανικών, ώστε να μπορούν όσοι μαθητές επιθυμούν να εντατικοποιήσουν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και να κατακτήσουν νωρίτερα τα επιθυμητά διπλώματα.
 •  Aπογευματινά τμήματα ξένων γλωσσών για τους μαθητές που θέλουν να μάθουν:
Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα.

 Κινέζικα (Mandarin)

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» εκτός από τη διδασκαλία των παραδοσιακών ευρωπαϊκών γλωσσών έχουν οργανώσει τμήματα διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας. Στο πλαίσιο της ένταξης των μαθητών σε μια παγκοσμιοποιημένη διεθνή κοινότητα, τα Εκπαιδευτήρια προωθούν τη γνώση ξένων γλωσσών αλλά και μέσω αυτών, πολιτισμών μέχρι πρόσφατα μακρινών και απρόσιτων για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο κινέζoς δάσκαλος ενθαρρύνει την επικοινωνία των παιδιών με ανθρώπους από διαφορετική φυλή, θρησκεία και γλωσσικό σύστημα (κινέζικα ιδεογράμματα).

Το Πρόγραμμά μου
Πρωϊνή Ζώνη (8:30-14:30) – Βασικό Πρόγραμμα

Το Δίγλωσσο Πρόγραμμα του Σχολείου μας σε όλα τα τμήματα του PYP. Τα παιδιά διδάσκονται την αγγλική γλώσσα ισάρριθμες ώρες με την ελληνική από αγγλόφωνη εκπαιδευτικό παιδαγωγικού τμήματος. Έρχονται σε επαφή με το διερευνητικό πρόγραμμα του Σχολείου – PYP Programme of Inquiry (Εργασίες – Παρουσιάσεις – Βιβλιοθήκη) και στα αγγλικά, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ελληνόφωνα τμήματα το ολοκληρώνουν στη μητρική τους γλώσσα. Για την κατάρτιση του προγράμματος το Σχολείο μας βασίστηκε στις έρευνες, που έχουν γίνει διεθνώς για τη δίγλωσση εκπαίδευση.

Παρακολουθώ το Bilingual School σημαίνει:

 • Κάνω 2 -3 ώρες Αγγλικών κάθε μέρα με Αγγλόφωνη δασκάλα!
 • Μαθαίνω τα Αγγλικά μέσω παιχνιδιών και εργασιών σαν να ήταν η μητρική μου γλώσσα!
 • Ολοκληρώνω και το υποχρεωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στα ελληνικά!
 • Δεν κάνω επιπλέον ώρες μάθημα. Το πρόγραμμά μου είναι 8:30 με 14:30!
 • Μπορώ να ολοκληρώσω τη μελέτη όλων των μαθημάτων του Δημοτικού στο σχολείο μέχρι τις 16:15!