Παρουσίαση του Δημοτικού του σχολείου μας

Παρακολουθήστε την ξενάγηση στο Δημοτικό μας, μέσα από τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα μαθημάτων των παιδιών καθώς και μέσα από τις χρήσιμες πληροφορίες των εκπαιδευτικών μας!

Για μια εκ του σύνεγγυς συνάντηση και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας!