Το σύστημα των πρώτων χρόνων του International Baccalaureate PYP, απευθύνεται σε παιδιά 3-11 ετών. Ξεκινάει, δηλαδή, από την Προσχολική Αγωγή και συνεχίζει στο Δημοτικό. Στοχεύει στην πολύπλευρη, φυσική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη των μαθητών, στην κατανόηση των εννοιών του κόσμου και στην τόνωση του ενδιαφέροντός τους για δράση. Εστιάζει στις ιδέες των ίδιων των παιδιών, ως αφετηρία στη διαθεματική μάθηση, στην οργάνωση δηλαδή πολλών διαφορετικών αντικειμένων γνώσης, κάτω από ένα βασικό ερώτημα-θέμα.

Στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», εφαρμόζουμε τις αρχές του International Baccalaureate, ως σύγχρονη έκφραση των αρχών που διέπουν την αποτελεσματική «Παιδεία», με την αρχαιοελληνική πολυεπίπεδη έννοια της λέξης. Ενσωματώνουμε φυσικά στη μαθησιακή διαδικασία την ελληνική παράδοση και γλώσσα, αλλά και κάθε άλλη γλώσσα και καλύπτουμε πλήρως τη διδακτέα ύλη του Υπουργείου Παιδείας, εξελίσσοντάς την με τρόπο που οδηγεί σε ουσιαστική γνώση. Τα παιδιά έχουν χαρά, σιγουριά, ισχυρό αυτοσυναίσθημα, κίνητρα για δημιουργία, ικανότητα να παράγουν λύσεις.