Ήδη, από την Προσχολική Αγωγή οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ», μπορούν να επιλέξουν να φοιτήσουν σε Δίγλωσσα Τμήματα Ελληνικά- Αγγλικά. To Σχολείο μας ήταν το πρώτο και ως σήμερα το μόνο στην Ελλάδα που εισήγαγε ουσιαστική, δίγλωσση εκπαίδευση, η οποία εποπτεύεται  από το ΙΒ. Σε αυτήν την περίπτωση, η μαθησιακή διαδικασία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως υπαγορεύεται από το International Baccalaureate PYP και το Reggio Emilia, αναπτύσσεται σε ένα πραγματικά δίγλωσσο περιβάλλον, όπου και η Αγγλική γλώσσα, βιώνεται από τα παιδιά σαν μητρική.