Η φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ» είναι να υποστηρίξει την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών από τη νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γεμάτο φροντίδα. Στον Πλάτωνα προσφέρουμε εκπαίδευση, που ενισχύεται από τις νέες τεχνολογίες, σχεδιασμένη να διαφοροποιείται για τους ξεχωριστούς μαθησιακούς τύπους των παιδιών.

Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε διεθνή αντίληψη και την αίσθηση μιας παγκόσμιας ταυτότητας, δομώντας ένα εθνικό και διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε ένα πραγματικά δίγλωσσο περιβάλλον, που προάγει ακαδημαϊκή ελευθερία, πνευματική διαφοροποίηση, πειραματισμό και τεχνολογικά επιτεύγματα. Αποβλέπουμε στη δημιουργία μαθητών, που είναι δια-βίου ερευνητές, που αναζητούν και καθορίζουν τον εαυτό τους, που κυνηγούν τα όνειρά τους και κάνουν πράξη τις αξίες τους.

Χτίζουμε προσωπικότητες με γνώση, αλλά και ενσυναίσθηση, ανθρώπους ισορροπημένους, ελεύθερα σκεπτόμενους, δημοκράτες πολίτες, ικανούς να κατακτήσουν προσωπική επιτυχία και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο ειρηνικού κόσμου.

Παιδεία για τον 21ο αιώνα

«Τα σημερινά παιδιά, πρέπει να εκπαιδευτούν για δουλειές οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν, θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί, ώστε να λύσουν προβλήματα τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε, καν, ότι είναι προβλήματα»

Richard Riley, Former US Secretary of Education

Ο 21ος αιώνας έφερε και θα συνεχίσει να φέρνει ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής μας, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε συνεχώς να ακολουθούμε. Παράλληλα, πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρά για τον μεγάλο στόχο του αιώνα μας, την παγκόσμια ευημερία, που απαιτεί ισότιμη κατανομή πόρων, εξάλειψη της αδικίας και της ανισότητας, αναστροφή της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής. Στο σχολείο μας δημιουργούμε πολίτες που θέλουν, ξέρουν και μπορούν να πετύχουν όλα τα παραπάνω. Δίνοντας σε κάθε παιδί τα εφόδια για να κάνει τον κόσμο του καλύτερο, ο Πλάτωνας είναι σήμερα το σχολείο για έναν κόσμο που αλλάζει!

Βασικοί τομείς της Παιδείας που στοχεύει να πλάσει ευτυχισμένους ανθρώπους, πολίτες ενός καλύτερου κόσμου, είναι οι παρακάτω:

Προσωπική παιδεία

 • Να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας και όλες τις πτυχές του, την ψυχολογία μας, τα ταλέντα μας, το σώμα μας.
 • Να υιοθετήσουμε έναν υγιή τρόπο ζωής, με σωστή διατροφή και άσκηση, με σκοπό την υγεία, την ευεξία, την ισσορροπία και τη μείωση του άγχους.
 • Να μπορούμε να θέτουμε στόχους και να τους “κυνηγάμε”.
 • Να γνωρίζουμε πώς να μαθαίνουμε και να μην παρασυρόμαστε από συγκεχυμένες πληροφορίες.
 • Να σκεφτόμαστε δημιουργικά και καινοτόμα.
 • Να σκεφτόμαστε κριτικά και να μπορούμε να επιλύουμε προβλήματα.
 • Να έχουμε ήθος και αρχές.

Κοινωνική παιδεία

 • Να μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά και αποδοτικά, με όλους τους τρόπους (προφορικά, γραπτά, ηλεκτρονικά) και σε περισσότερες από μία γλώσσες.
 • Να συνεργαζόμαστε αποδοτικά με τους άλλους, με σεβασμό, αποδοχή και τους απαραίτητους συμβιβα-σμούς.
 • Να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
 • Να γίνουμε πολίτες με ενσυναίσθηση και συμπόνοια.
 • Να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως μέλη των κοινωνικών ομάδων που ανήκουμε.

Πολιτική παιδεία

 • Να παραμένουμε ενημερωμένοι, να κατανοούμε και να κρίνουμε τις κυβερνητικές πρακτικές.
 • Να έχουμε υγιή πολιτική άποψη, χωρίς στερεότυπα, κρατώντας μακριά τον φανατισμό και την προπαγάνδα.

Πολυπολιτισμική παιδεία

 • Να γνωρίζουμε, να αποδεχόμαστε και να εκτιμάμε διαφορετικούς πολιτισμούς.
 • Να σεβόμαστε ιδέες και ανθρώπους που εκπροσωπούν άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και τρόπους ζωής και να είμαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία μας σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οικονομική παιδεία

 • Να γίνουμε οικονομικά υπεύθυνοι και ανεξάρτητοι.
 • Να γνωρίζουμε τον ρόλο που παίζει η οικονομία στην προσωπική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

Περιβαλλοντική παιδεία

 • Να γνωρίζουμε τη λειτουργία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
 • Να γνωρίζουμε το πώς ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει το περιβάλλον.
 • Να συμμετέχουμε, ατομικά ή συλλογικά σε περιβαλ-λοντικές δράσεις και να υιοθετούμε πιο οικολογικές επιλογές και καθημερινό τρόπο ζωής.

Πληροφορική παιδεία

 • Να μπορούμε να προσεγγίζουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες αποδοτικά και κριτικά.
 • Να διαχειριζόμαστε σωστά και να “φιλτράρουμε” τον τεράστιο καθημερινό όγκο πληροφοριών, από όποιο μέσο κι αν προέρχονται.
 • Να χρησιμοποιούμε σωστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα smartphones και τα εργαλεία που παρέχουν, με σκοπό να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και καλύτερη, χωρίς να γινόμαστε δέσμιοί τους.