Η φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ» είναι να υποστηρίξει την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών από τη νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γεμάτο φροντίδα.Στον Πλάτωνα προσφέρουμε εκπαίδευση που ενισχύεται από τις νέες τεχνολογίες, σχεδιασμένη να διαφοροποιείται για τους ξεχωριστούς μαθησιακούς τύπους των παιδιών.

Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε διεθνή αντίληψη και την αίσθηση μίας παγκόσμιας ταυτότητας, δομώντας ένα εθνικό και διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε ένα πραγματικά δίγλωσσο περιβάλλον,
που προάγει ακαδημαϊκή ελευθερία, πνευματική διαφοροποίηση, πειραματισμό και τεχνολογικά επιτεύγματα.

Αποβλέπουμε στη δημιουργία μαθητών που είναι δια-βίου ερευνητές, που αναζητούν και καθορίζουν τον εαυτό τους, που κυνηγούν τα όνειρά τους και κάνουν πράξη τις αξίες τους.

Χτίζουμε προσωπικότητες με γνώση, αλλά και ενσυναίσθηση, ανθρώπους ισορροπημένους, ελεύθερα σκεπτόμενους, δημοκράτες πολίτες, ικανούς να κατακτήσουν προσωπική επιτυχία και να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο ειρηνικού κόσμου.

Η φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»