Η υπηρεσία της Μαθησιακής Βοήθειας έχει σα στόχο την έγκαιρη ανίχνευση, καθώς και αντιμετώπιση, των μαθησιακών δυσκολιών παιδιών, κυρίως των τάξεων του Δημοτικού, όπως και ανάλογη υποστήριξη των παιδιών του Γυμνασίου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από αίτημα των γονιών ή παραπομπή των δασκάλων (και με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών) πραγματοποιείται μαθησιακή αξιολόγηση (στους τομείς της ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, γραπτής έκφρασης και μαθηματικών), καθώς και ψυχολογική ή/και λογοθεραπευτική εκτίμηση, αν χρειαστεί, από όπου προκύπτει η  κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος που κρίνεται κατάλληλο για το εκάστοτε παιδί. Στη συνέχεια, προτείνεται στους γονείς το είδος της παρέμβασης που θεωρείται ότι θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού, αν υπάρχουν, είτε σε ατομικό επίπεδο (στα πλαίσια του σχολείου ή από ειδικό παιδαγωγό εκτός σχολείου) είτε μέσω υποστήριξης μέσα στην τάξη.

Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία με τους δασκάλους των τάξεων, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή των προγραμμάτων στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή, όπως και η επικοινωνία τρόπων που θα βοηθούσαν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών που έχουν δυσκολίες και στην αποδοχή τους από τους υπολοίπους.

Τέλος, επιδιώκεται η συνεχής ενημέρωση των γονιών για θέματα μαθησιακών δυσκολιών και κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης, όπως και διευκόλυνσης της μελέτης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι.

 

Μαριάννα Καρακομνηνού

Ειδική Παιδαγωγός

(M.Ed. in Special Needs)