Ερευνητές - Προφίλ

Ερευνητής: Η φυσική περιέργεια του παιδιού έχει καλλιεργηθεί, ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσει δημιουργική έρευνα με νόημα για το ίδιο.

Σκεπτόμενος: Ο μαθητής επιλέγει να επιλύσει πολύπλοκα προβλήματα ή να πάρει σημαντικές αποφάσεις, αφού χρησιμοποιήσει τις νοητικές δεξιότητες που έχει διδαχθεί.

Σκεπτόμενοι - Προφίλ
Επικοινωνιακοί - Προφίλ

Επικοινωνιακός: Κατανοεί και εκφράζει ιδέες και πληροφορίες με άνεση, σε πάνω από μία γλώσσες

Τολμηρός: Προσεγγίζει άγνωστες καταστάσεις χωρίς άγχος και διαθέτει σιγουριά και ανεξαρτησία για να εξερευνά καινούργιες ιδέες, στρατηγικές και ρόλους.

Τολμηροί - Προφίλ
Φιλομαθείς - Προφίλ

Λάτρης της γνώσης: Συγκεντρώνει γνώσεις από όλες τις επιστήμες, ενδιαφέρεται να εξετάζει θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τον κόσμο που ζούμε.

Με αρχές: Ο μαθητής συνειδητοποιεί από νωρίς τις ηθικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Γίνεται ακέραιος, ειλικρινής και δίκαιος.

Με αρχές - Προφίλ
Με ενσυναίσθηση - Προφίλ

Με ενσυναίσθηση: Αναγνωρίζει και κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων.

Ανοιχτόμυαλος: Σέβεται τις ιδέες, τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων και κατανοεί ότι πρέπει να βλέπει ένα ζήτημα από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 

Ανοιχτόμυαλοι - Προφίλ
Ισορροπημένοι - Προφίλ

Ισορροπημένος: Καταλαβαίνει την ανάγκη της πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας και ισορροπίας.

 

Με μεταγνωστική σκέψη: Δίνει προσοχή στο πώς μαθαίνει και αναλύει τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες του με δημιουργικούς και ωφέλιμους τρόπους.

Στοχαστικοί - Προφίλ