Τι είναι η ατομική εργασία  (Personal Project);

 • Η ατομική εργασία είναι ένα σημαντικός όγκος εργασίας που ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Είναι ένα αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του μαθητή και πρέπει να αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες του. Παρέχει εξαιρετική ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν μία πρωτότυπη εργασία και αναδεικνύει τις δεξιότητες του μαθητή απ’ όσα έχει διδαχθεί στο σχολείο.

Ο σκοπός της ατομικής εργασίας του MYP είναι να επιτρέψει στους μαθητές να:

 • Παρουσιάσουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για να παράγουν και να παρουσιάσουν ένα εκτεταμένο κομμάτι εργασίας.
 • Να δεσμευτούν σε προσωπικές απαιτήσεις, ενέργειες και απεικόνιση (reflection) σε συγκεκριμένα θέματα
 • Να εστιάσουν και να παρουσιάσουν την κατανόηση στα παγκόσμια πλαίσια (global contexts).
 • Τελική καταγραφή της γνώσης, των ιδεών και των απόψεών που έμαθαν και μοιράστηκαν μέσα από την ατομική εργασία.

Υπάρχει μια ποικιλία επιλογών που οι μαθητές θα μπορούσαν επιλέξουν, όπως:

 • ένα πρωτότυπο έργο τέχνης (εικαστικό, θεατρικό, παράσταση, κ.α.)
 • μία γραπτή εργασία για ένα ειδικό θέμα (λογοτεχνικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, ανθρωπολογικό, κ.α.)
 • ένα λογοτεχνικό κείμενο (δημιουργική γραφή)
 • ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα / έρευνα
 • μια κατασκευή (εφεύρεση) ενός ειδικά-σχεδιασμένου αντικειμένου ή συστήματος
 • την παρουσίαση μιας ανεπτυγμένης επιχείρησης, τη διαχείριση, ή το οργανόγραμμα (π.χ. επιχειρηματικότητα επιχειρήσεων ή έργων, μια ιδιαίτερη εκδήλωση, την οργάνωση της κοινότητας)

Όλες οι ατομικές εργασίες πρέπει να:

 • ολοκληρωθούν σε μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου ένα χρόνο)
 • είναι το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των μαθητών, δημιουργικότητας και ικανότητάς τους να δημιουργούν και να οργανώνουν
 • αντικατοπτρίζουν τα ειδικά ενδιαφέροντα ενός μαθητή, τα χόμπι του,  τις ιδιαίτερες ικανότητες ή ανησυχίες σε συγκεκριμένα θέματα
 • αφορούν ένα θέμα ή τομέα το οποίο θα παρουσιάσει ο μαθητής

Οι ατομικές εργασίες δεν πρέπει να:

 • να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε ήδη αξιολογημένης εργασίας ενός οποιουδήποτε μαθήματος
 • καταστρέφουν την προσωπική και κοινωνική ζωή (του παιδιού ή των γονέων), ούτε να παρεμβαίνουν στη μελέτη, παρόλο που απαιτούν πολλές ώρες εργασίας
 • οριοθετούνται από οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα
 • είναι πανεπιστημιακού επιπέδου

Στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται η προσωπική εργασία (personal project)

 • Ημερολόγιο
 • Γραπτή αναφορά
 • Τελικό προϊόν

Κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η προσωπική εργασία του μαθητή (Personal Project)

 1. Διερεύνηση (investigating)
 2. Σχεδίαση( planning)
 3. Υλοποίηση (taking action)
 4. Αναστοχασμός (reflecting)