Το μάθημα της θεωρίας της γνώσης ουσιαστικά συνοψίζει την άποψη της Susanne K. Langer: «Αν είχαμε νέες γνώσεις, θα έπρεπε να έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο νέων ερωτήσεων». Πραγματικά, οι μαθητές εμπλέκονται σ’ ένα ταξίδι αυτο-διερεύνησης στο οποίο αναζητούν, διερευνούν και διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης και κατάκτησης των γνώσεων. Σ’ αυτή τη διαδικασία έχουν στη διάθεσή τους τρόπους μάθησης και εργαλεία, που τους βοηθούν να αποκωδικοποιήσουν τα πεδία γνώσης, τη μεθοδολογία και τις στοχαστικές διαδικασίες. Πρόκειται για μια μαθησιακή διαδικασία, που αποσκοπεί στο να καταστήσει τους μαθητές τολμηρούς, αψηφώντας τα ρίσκα, προτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν και πιθανόν να επανεξετάζουν τα συστήματα αξιών που ήδη γνωρίζουν. Δεδομένου ότι, όπως γράφει και ο  Άντον Τσέχοφ, «Η γνώση δεν έχει καμιά αξία, αν δεν την εφαρμόσεις», η εφαρμογή των γνώσεων αποτελεί βασικό ζητούμενο σε ολόκληρο το πρόγραμμα του IB Diploma. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή εκφράζεται μέσω ποικίλων καταστάσεων και της σε βάθος ανάλυσής τους. Η όλη αυτή διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να αναλογίζονται ένα εύρος γνωστικών προοπτικών, να αποκτούν κριτική σκέψη και συγχρόνως να μπορούν να ισορροπούν μεταξύ σκεπτικισμού, αντιλήψεων συναισθημάτων και  αντιδράσεων. Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται από ένα δοοκίμιο 1600 λέξεων, βασισμένο σε προκαθορισμένους τίτλους  από τον οργανισμό του IB, που  γνωστοποιούνται στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2ου έτους, και μια προφορική παρουσίαση με ελεύθερο θέμα. Και τα δύο στοιχεία προς αξιολόγηση κατατίθενται στον Συντονιστή του IB DP. Μέσω της αξιολόγησης οι μαθητές επιδεικνύουν τη γνώση και την κατανόηση που έχουν κατακτήσει κατά τη διάρκεια της διετούς τους φοίτησης στο ΙΒ Diploma στο συγκεκριμένο τομέα.