Όλοι οι μαθητές του IB Diploma εμπλέκονται υποχρεωτικά σε δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς (CAS), προκειμένου να αναπτύξουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που συνθέτουν το προφίλ του μαθητή ΙΒ (IB learner profile), και να εξελιχθούν πολύπλευρα, μέσω της βιωματικής μάθησης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, εξισορροπείται το αυστηρό ακαδημαϊκό πλαίσιο του ΙΒ  Diploma, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις, πνευματικού, δημιουργικού και ψυχοσωματικού χαρακτήρα.

Μέσα στο πλαίσιο απαιτητικών δράσεων  και εμπειριών, που όμως γεμίζουν χαρά και ικανοποίηση τους μαθητές, αυτοί καλούνται να αναλάβουν καινούργιους ρόλους, ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να διερευνήσουν έναν κόσμο άπειρων νέων δυνατοτήτων, ως ενεργά, υπεύθυνα μέλη της τοπικής και διεθνούς κοινότητας.