Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στο IB Diploma Programme, Σχολικό έτος 2023-24

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μαθητών για το IB Diploma Programme για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής έως τις 20 Μαρτίου 2023. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο της αίτησης εδώ, ή στο γραφείο του IB Diploma Programme, στο σχολείο μας.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να προσκομίσετε στο τέλος της σελίδας.

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του IB Diploma Programme σε έντυπη μορφή.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μόνον οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει την Α’ Λυκείου (10th Grade ή αντίστοιχη τάξη) έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Diploma.

Μετά τη συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα κληθούν σε συνέντευξη από τους επικεφαλείς των Τμημάτων του Diploma (Humanities, Languages, Mathematics, Sciences). Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 21 με 30 Μαρτίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, οι μαθητές θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

 • English Language & Literature
 • Mathematics
 • Sciences
 • Humanities

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023, και ώρες 8.30 π.μ με 2.00 μ.μ., στους χώρους του IB Diploma Programme των Εκπαιδευτηρίων μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές.

Οι εξετάσεις θα καλύπτουν ύλη που έχει διδαχθεί έως και την Α’ Λυκείου του Ελληνικού σχολείου (10th Grade). Για την προετοιμασία των μαθητών, μπορείτε να βρείτε προσομοιωτικά διαγωνίσματα/ερωτήσεις εδώ & εδώ.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στους μαθητές την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου (24-30 Απριλίου), μέσω επιστολής από τον Συντονιστή του προγράμματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την Πολιτική Εισαγωγής στο IB Diploma Department των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων», παρακαλούμε ανατρέξτε στο έντυπο “Platon IB Diploma Programme – Admissions Policy”, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατάλογος απαραίτητων εγγράφων για την εισαγωγή μαθητών στο IB Diploma Programme, για το σχολικό έτος 2023-24

Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του IB Diploma Programme, μαζί με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής, έως τις 20 Μαρτίου 2023:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου μαθητή
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 • Έλεγχοι Προόδου της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου
 • Πιστοποιητικό Αντιστοιχίας με την Α’ Λυκείου του Ελληνικού σχολείου (από το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας
 • Έγγραφα που πιστοποιούν τυχόν μαθησιακές ανάγκες (όπου ισχύει)

 Οι μαθητές μπορούν επίσης να προσκομίσουν και τα παρακάτω, εάν θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτησή τους:

 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για άλλες γλώσσες πέραν των Αγγλικών, βραβεία, αποδεικτικά κοινωνικής εργασίας και συστατικές επιστολές
 • Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Visual Arts, σε συνεννόηση με την αντίστοιχη καθηγήτρια, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τον φάκελο εργασιών τους (art portfolio).