Το Πρόγραμμα του ΙΒ Diploma δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ανεξάρτητη σκέψη, προετοιμάζοντάς τους έτσι για τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Η καθοριστική απόφαση για την επιλογή επαγγελματικής πορείας, δημιουργεί στους νέους ανθρώπους, ενθουσιασμό αλλά παράλληλα και στρες. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στέκεται δίπλα σε κάθε μαθητή προσωπικά, και τον στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του ΙΒ DP, με:

  • συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού στο 1ο έτος
  • καθοδήγηση για την επιλογή Πανεπιστημίου στο 2ο έτος

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους (IB1), στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, διεξάγεται μία προσωπική συνέντευξη, για την αξιολόγηση των προσδοκιών και των ικανοτήτων του μαθητή. Ο μαθητής υποστηρίζεται για να αναπτύξει τη δική του ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα τον οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του. Παράλληλα, ενθαρρύνεται και το οικογενειακό περιβάλλον, να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής της ακαδημαϊκής πορείας, που θα εξασφαλίσει στο παιδί την εξέλιξη και την πραγμάτωση του δυναμικού του. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα χρειαστεί να γίνουν μία ή και περισσότερες συναντήσεις με τον μαθητή και τους κηδεμόνες του. Ο Σύμβουλος στέκεται αρωγός στη διαδικασία και βεβαιώνεται ότι ο μαθητής χρησιμοποιεί  τα δεδομένα που συλλέγει με τον πιο παραγωγικό τρόπο.

Επίσης, οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να κάνουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Ariston.  Πρόκειται για ένα αξιόπιστο σύστημα, που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή για να προσδιορίσει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, η Ακαδημαϊκή συμβουλευτική λειτουργεί υποστηρικτικά και στη διαδικασία επιλογής Πανεπιστημίου. Η διαδικασία υποβολής αίτησης στα Πανεπιστήμια είναι μια περίπλοκη και δυσνόητη πολλές φορές διαδικασία για τους μαθητές και την οικογένειά τους, καθώς ποικίλει από χώρα σε χώρα. Γι΄ αυτόν τον λόγο, η ακαδημαϊκή συμβουλευτική παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών και τη χώρα ενδιαφέροντος.