Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΒ Diploma αποτελείται από 6 ακαδημαϊκούς τομείς (Ομάδες Μαθημάτων; Subject groups) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και «περιβάλλουν» έναν κεντρικό πυρήνα, όπου βρίσκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων (Approaches to Learning) που μπορούν να μεταφερθούν τόσο στις πανεπιστημιακές σπουδές όσο και στην μετέπειτα καριέρα.

Ομάδες Μαθημάτων:

 • 1η Ομάδα: Σπουδές στη Γλώσσα και Λογοτεχνία (Studies in Language and Literature)
 • 2η Ομάδα: Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας (Language Acquisition)
 • 3η Ομάδα: Κοινωνικές Επιστήμες: Άτομα και Κοινωνίες (Individuals and Societies)
 • 4η Ομάδα: Φυσικές Επιστήμες (Sciences)
 • 5η Ομάδα: Μαθηματικά (Mathematics)
 • 6η Ομάδα: Καλές Τέχνες (The Arts)

Κορμός – Πυρήνας (Core)

 • Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge)
 • Ερευνητικό Δοκίμιο (Extended Essay)
 • Δημιουργικότητα, Δράση και Προσφορά (Creativity, Activity, Service)

 

Οι μαθητές του προγράμματος απαιτείται να επιλέξουν ένα μάθημα από κάθε μια από τις 6 ομάδες και να ολοκληρώσουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα του κορμού. Συγκεκριμένα:

 • Να υποβάλουν ένα δοκίμιο στη Θεωρία της Γνώσης και να κάνουν μια σχετική παρουσίαση.
 • Να εκπονήσουν ένα εκτεταμένο ερευνητικής φύσεως δοκίμιο
 • Να εμπνευστούν και να συμμετάσχουν ενεργά σε δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς

Μαθητές που γνωρίζουν περισσότερες από μία γλώσσες, σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία δεύτερη γλώσσα από την 1η ομάδα αντί εκείνης της  2ης ομάδας. Επιπρόσθετα, εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται για τις Καλές Τέχνες, πρέπει να επιλέξουν ένα δεύτερο μάθημα από κάποια άλλης ομάδας, εκτός των δύο πρώτων.

Κάθε μαθητής είναι απαραίτητο να επιλέξει τρία μαθήματα σε Higher Level (HL) και τρία μαθήματα σε Standard Level (SL). Τα μαθήματα Higher Level περιλαμβάνουν επιπρόσθετη διδακτέα ύλη, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα Higher Level περισσότερες ώρες την εβδομάδα συγκριτικά με τα μαθήματα Standard Level. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα επιπλέον, έβδομο μάθημα, και να αιτηθούν ένα Ειδικό Diploma, αν απαιτείται για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένα πανεπιστημιακά προαπαιτούμενα.