Η Ατομική Ερευνητική Εργασία είναι το αποκορύφωμα των εμπειριών του μαθητή στο πλαίσιο του MYP.  Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εργασία, που ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του μαθητή, πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του. Μέσα από αυτή, οι μαθητές  εφαρμόζουν όλες τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει, ώστε να ολοκληρώσουν ένα εκτεταμένο, πρωτότυπο έργο. Αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για κάθε παιδί, να δημιουργήσει και να αναδείξει όλα όσα έχει κατακτήσει στη διάρκεια της φοίτησής του.

Η Ατομική Ερευνητική Εργασία επιτρέπει στους μαθητές :

 • Να αξιοποιήσουν και να εκφράσουν προσωπικές δυνατότητες και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες , για να παραχθεί και να παρουσιαστεί  μία τέτοιου είδους εργασία.
 • Να δεσμευτούν σε προσωπικές απαιτήσεις, ενέργειες και αναστοχασμό (reflection) σε συγκεκριμένα θέματα
 • Να εστιάσουν και να παρουσιάσουν την κατανόηση στα παγκόσμια πλαίσια (global contexts)
 • Να καταλήξουν σε μία τελική καταγραφή της γνώσης, των ιδεών και των απόψεων που έμαθαν και μοιράστηκαν,  μέσα από την ατομική εργασία

Για να εκφραστεί  κάθε παιδί ελεύθερα και αποτελεσματικά, έχει στη διάθεσή του μία πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών, όπως:

 • πρωτότυπο έργο τέχνης (εικαστικό, θεατρικό, παράσταση, κ.α.)
 • γραπτή εργασία για ένα ειδικό θέμα (λογοτεχνικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, ανθρωπολογικό, κ.α.)
 • λογοτεχνικό κείμενο (δημιουργική γραφή)
 • πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα / έρευνα
 • κατασκευή (εφεύρεση) ενός ειδικά σχεδιασμένου αντικειμένου ή συστήματος
 • παρουσίαση μιας ανεπτυγμένης επιχείρησης, της διαχείρισης, ή του οργανογράμματος
 • οργάνωση και παρουσίαση μιας εκδήλωσης κ.λπ. (π.χ. επιχειρηματικότητα επιχειρήσεων ή έργων, μια ιδιαίτερη εκδήλωση, την οργάνωση της κοινότητας)

Όλες οι Ατομικές  Εργασίες χρειάζεται  να:

 • αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν σε  διάστημα περίπου ενός έτους.
 • είναι το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των μαθητών, της δημιουργικότητας τους και της ικανότητάς τους να εμπνέονται, να οργανώνουν και να παράγουν
 • αντικατοπτρίζουν τα ειδικά ενδιαφέροντα ενός μαθητή, τα χόμπι του,  τις ιδιαίτερες ικανότητες ή ανησυχίες σε συγκεκριμένα θέματα
 • αφορούν ένα θέμα ή τομέα το οποίο θα παρουσιάσει ο μαθητής

Η Ατομική Εργασία δεν πρέπει να:

 • αποτελεί μέρος οποιασδήποτε ήδη αξιολογημένης εργασίας ενός οποιουδήποτε μαθήματος
 • καταστρέφει την προσωπική και κοινωνική ζωή (του παιδιού ή των Γονέων), ούτε να παρεμβαίνει στη μελέτη, παρόλο που απαιτεί πολλές ώρες εργασίας
 • οριοθετείται από οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα
 • είναι πανεπιστημιακού επιπέδου

Στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται  η Ατομική Εργασία:

 • Ημερολόγιο
 • Γραπτή αναφορά
 • Τελικό προϊόν
 • Παρουσίαση

Κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η Ατομική Ερευνητική Εργασία

 • Διερεύνηση (investigating)
 • Σχεδίαση( planning)
 • Υλοποίηση (taking action)
 • Αναστοχασμός (reflecting)