Τα Εκπαιδευτήρια « Ο Πλάτων» βρίσκονται σταθερά στην πρωτοπορία του MYP στην Ελλάδα, επιλέγοντάς το ως το ιδανικό πλαίσιο, για μια Παιδεία που στηρίζεται σε ουσιώδεις αρχές και εξελίσσεται διαρκώς, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου.
Κι αυτό γιατί το MYP:
 • Θέτει αυστηρούς μαθησιακούς στόχους
 • Έχει τον μαθητή στο κέντρο της διδασκαλίας
 • Παρέχει διεθνείς προοπτικές
 • Μεριμνά για το σύνολο των παιδιών
 • Παρέχει διαρκή διδασκαλία και μάθηση σε περισσότερες από μία γλώσσες
 • Εστιάζει στον βασικό άξονα μάθησης «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»
 • Αναπτύσσει ευέλικτες μορφές σκέψης, που προετοιμάζουν τους μαθητές να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν σε άγνωστες και πολύπλοκες καταστάσεις
 • Εξοικειώνει τους μαθητές με τα εργαλεία της δια βίου μάθησης
 • Μαθαίνει στους νέους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη γνώση για να ενεργούν βασισμένοι σε αρχές
Εκφράζοντας τον τρόπο που η φιλοσοφία του ΙΒ Continuum απαντά στις αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών της Μεσαίας σχολικής βαθμίδας, το MYP αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για τη φοίτηση στο ΙΒ Diploma.
To Σχολείο μας, αξιοποιώντας ιδέες και πρακτικές του MYP, συνδέεται με την κοινωνία και την τεχνολογία, για να αποτελέσει κέντρο εξελισσόμενης  μάθησης, γνήσιου προβληματισμού, έμπνευσης και έρευνας.
Εδώ τα παιδιά:
 • Μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στην αναζήτηση και στην αναγνώριση της αυθεντικής γνώσης
 • Μαθαίνουν, κυρίως, στην πράξη, μέσα και έξω από την τάξη
 • Κατανοούν τη διαδικασία από την ιδέα, στον καθορισμό ενός στόχου και στην υλοποίησή του
 • Βιώνουν τον κοινωνικό τους ρόλο, επεξεργάζονται λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και αναλαμβάνουν δράσεις αλληλεγγύης
 • Χρησιμοποιούν διαδραστικά βιβλία iBooks,  για να εξερευνήσουν τη γνώση μέσω των νέων τεχνολογιών  – εφαρμογές, video, διαδραστικοί χάρτες, πλούσιο φωτογραφικό και ηχητικό υλικό