Με σταθερό στόχο την έμπνευση των νέων ανθρώπων, να αναζητούν και να αξιοποιούν τη γνώση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, δημιουργούμε καθημερινά ενδιαφέρουσες και επίκαιρες σχολικές εμπειρίες, μέσα από 8 ομάδες μαθημάτων:
 • Κατανόηση και εκμάθηση της γλώσσας
 • Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Άτομα και Κοινωνίες
 • Επιστήμες
 • Μαθηματικά
 • Τέχνες
 • Φυσική Αγωγή και Υγεία
 • Design
Στο επίκεντρο του MYP, όπως και όλων των προγραμμάτων του IB Continuum βρίσκεται το προφίλ του μαθητή ΙΒ.

Οι βασικοί πυλώνες του Middle Years Programme

 • Βασικές και Σχετικές Έννοιες
 • Παγκόσμια Πλαίσια
 • Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
 • Δράση και Κοινωνική Προσφορά
 • Προσωπική Ερευνητική Εργασία