Το MYP και όλα τα προγράμματα του IB Continuum αποσκοπούν στην ανάπτυξη διεθνούς νοοτροπίας σε παγκόσμιο επίπεδο (international mindedness) . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση των Παγκόσμιων Πλαισίων (global context) που επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες και προσωπικές αξίες, απαραίτητες για την παγκόσμια δέσμευση( global engagement), παρέχοντας κοινά σημεία εκκίνησης για την έρευνα του τι σημαίνει η δέσμευση αυτή.

Τα Παγκόσμια Πλαίσια υπαγορεύουν ένα πρόγραμμα σπουδών που προωθεί την πολυγλωσσία, τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης και τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών του κόσμου. Βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν την μαθησιακή εμπειρία με την δική τους πραγματική ζωή και να απαντήσουν στην ερώτηση:

Γιατί;

 • Γιατί είναι αυτή η έρευνα σημαντική, σχετική και ουσιαστική;
 • Γιατί αυτό αξίζει την προσπάθεια και την κατανόησή μου;
 • Γιατί μαθαίνω αυτό;
 • Γιατί θα έπρεπε αυτό το θέμα να ενδιαφέρει εμένα και τις κοινότητες στις οποίες εγώ ανήκω;

Τα παγκόσμια πλαίσια έρευνας του MYP είναι:

Ταυτότητες και σχέσεις

Ποιος είμαι; Ποιοι είμαστε;

Οι μαθητές διερευνούν:

 • Την ταυτότητα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες
 • Προσωπική, σωματική, πνευματική, κοινωνική και πνευματική υγεία
 • Ανθρώπινες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των φίλων, των κοινοτήτων και των πολιτισμών
 • Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος

Προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο

Ποια είναι η έννοια του “πού” και του “πότε”;

Οι μαθητές εξερευνούν:

 • Προσωπικές ιστορίες
 • Κατοικίες και ταξίδια
 • Σημεία καμπής στην ανθρωπότητα
 • Ανακαλύψεις, εξερευνήσεις και μεταναστεύσεις της ανθρωπότητας
 • Τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, των πολιτισμών και τη διασύνδεσή τους, από προσωπικές, τοπικές και παγκόσμιες οπτικές

Προσωπική και πολιτιστική έκφραση

Ποια είναι η φύση και ο σκοπός της δημιουργικής έκφρασης;

Οι μαθητές διερευνούν:

 • Τους τρόπους με τους οποίους ανακαλύπτουμε και εκφράζουμε ιδέες, συναισθήματα, φύση, πολιτισμό, πεποιθήσεις και αξίες
 • Τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε, επεκτείνουμε και απολαμβάνουμε τη δημιουργικότητά μας
 • Την εκτίμησή μας για την αισθητική

Επιστημονική και τεχνική καινοτομία

Πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε;

Οι μαθητές εξερευνούν:

 • Τον φυσικό κόσμο και τους νόμους του
 • Την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και φυσικού κόσμου
 • Το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την κατανόησή τους για τις επιστημονικές αρχές
 • Τον αντίκτυπο της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου στις κοινότητες και το περιβάλλον
 • Τον αντίκτυπο του διαφορετικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη δραστηριότητα
 • Το πώς οι άνθρωποι προσαρμόζουν τα περιβάλλον τους στις ανάγκες τους

Παγκοσμιοποίηση και βιωσιμότητα

Πώς είναι όλα συνδεδεμένα;

Οι μαθητές διερευνούν:

 • Τη διασύνδεση των ανθρώπινων συστημάτων και κοινοτήτων
 • Τη σχέση μεταξύ τοπικών και παγκόσμιων διαδικασιών
 • Το πώς οι τοπικές εμπειρίες και πρακτικές επηρεάζουν την υφήλιο
 • Τις ευκαιρίες και τις εντάσεις που παρέχει η παγκόσμια διασύνδεση
 • Τον αντίκτυπο της λήψης αποφάσεων στην ανθρωπότητα και το περιβάλλον

Δικαιοσύνη και ανάπτυξη

Ποιες είναι οι συνέπειες της κοινής μας ανθρωπότητας;

Οι μαθητές διερευνούν:

 • Τα δικαιώματα και τις ευθύνες
 • Σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων
 • Πώς μοιραζόμαστε πεπερασμένους πόρους με άλλους ανθρώπους και με άλλους ζωντανούς οργανισμούς
 • Την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες
 • Την ειρήνη και την επίλυση συγκρούσεων