Ολοκληρώνοντας το Δίγλωσσο Πρόγραμμα του ΜΥP, τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία του e Αssessment (e-portfolios και on screen examinations) να πιστοποιηθούν με το ΙΒ MYP Certificate, τον διεθνή τίτλο, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο επίπεδο ακαδημαϊκών κατακτήσεων.

Το MYP Certificate, λόγω της πολύπλευρης ανάπτυξης που προϋποθέτει, αξιολογείται ως σημαντικό προσόν για την εισαγωγή των μαθητών στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανεξάρτητα ή συνδυαστικά με το ΙΒ Diploma.

Το 2015 οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ» ήταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που έλαβαν το MYP Certificate.

Για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων για το MYP Certificate, τα παιδιά χρειάζεται να έχουν αποκτήσει, πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις και ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως η κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη, η φαντασία και η παραγωγή λύσεων, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς προβληματισμού και ενδιαφέροντος. Τους μαθητές αξιολογούν ειδικοί βαθμολογητές απ’ όλον τον κόσμο.

Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση για το MYP Certificate

Οι μαθητές χρειάζεται να ολοκληρώσουν επιτυχώς 8 eAssessments. Πρόκειται, ανάλογα με το αντικείμενο, για ταυτόχρονη διεθνώς, εξέταση μέσω υπολογιστή ή αποστολή και αξιολόγηση e-portfolio, καθώς επίσης και αξιολόγηση της Ατομικής Ερευνητικής Εργασίας, από βαθμολογητές που δεν διδάσκουν στο Σχολείο μας. Τόσο οι εξετάσεις όσο και το υλικό που αξιολογείται είναι στην Αγγλική Γλώσσα.

Τα eAssessments του MYP Certificate είναι:

Εξετάσεις μέσω υπολογιστή στα αντικείμενα:

  • Μαθηματικά
  • Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Θετικές Επιστήμες
  • Άτομα και Κοινωνίες
  • Διεπιστημονική Μάθηση (Interdisciplinary Learning)

ePortfolios στα αντικείμενα:

  • Κατάκτηση της Ξένης Γλώσσας (Δεδομένου ότι βασική γλώσσα στο MYP Certificate είναι η Αγγλική, «Ξένη» θεωρείται κάθε άλλη γλώσσα, που διδάσκεται επιπλέον της Ελληνικής)
  • Φυσική Αγωγή και Υγεία, Τέχνες ή Design

Ατομική Ερευνητική Εργασία (MYP Personal Project)

Για να λάβει ο μαθητής το MYP Certificate χρειάζεται επίσης να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης που οργανώνει, εποπτεύει ή στηρίζει το Σχολείο.