Στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», σε όλες τις βαθμίδες, διδάσκουμε  την ύλη που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά διευρύνουμε τους στόχους και τις πρακτικές μας, αξιοποιώντας τα προγράμματα του IB Continuum. Οι μαθητές του MYP αξιολογούνται για την προσπάθεια και την πρόοδό τους, με δύο ξεχωριστές βαθμολογίες:

  • Βαθμολογία του Ελληνικού Σχολείου. Σημειώνεται ο βαθμός ανά μάθημα, με κλίμακα 1-10 στη ΣΤ’ Δημοτικού και 1-20 στο Γυμνάσιο και στην Α’ Λυκείου
  • Αξιολόγηση σε ένα φάσμα παραμέτρων και δεξιοτήτων, κατά τα πρότυπα του MYP