Στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» καλλιεργούμε δεξιότητες που βοηθούν τους μαθητές να διαχειρίζονται αυτά που μαθαίνουν και αποτελούν κοινό στοιχείο σε όλες τις ομάδες  μαθημάτων του MYP. Παρέχουν μια βάση για την επιτυχία στην περαιτέρω εκπαίδευση και στον κόσμο πέρα από την τάξη.  Τα παιδιά αναπτύσσουν μία πολύ μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων, οι οποίες οργανώνονται σε 5 βασικά πλαίσια:
Επικοινωνία
Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να επικοινωνούν μέσω αλληλεπίδρασης;
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να επιδείξουν επικοινωνία μέσω της γλώσσας;
Κοινωνικές δεξιότητες
Δεξιότητες συνεργασίας
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν τρόπους συνεργασίας;
Αυτοδιαχείριση 
Οργανωτικές δεξιότητες
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να επιδείξουν οργανωτικές δεξιότητες;
Συναισθηματικές δεξιότητες
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να διαχειριστούν τη δική τους κατάσταση;
Δεξιότητες προβληματισμού
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να αναστοχαστούν;
Έρευνα
Δεξιότητες πληροφορικής
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν πληροφοριακή παιδεία;
Δεξιότητες γραμματισμού στα Μέσα Επικοινωνίας
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να επιδείξουν παιδεία στα μέσα επικοινωνίας;
Σκέψη
Δεξιότητες κριτικής σκέψης
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν κριτικά;
Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης
 • Πώς μπορούν οι μαθητές να είναι δημιουργικοί;
Δεξιότητες μεταφοράς
 • Πώς μπορούν οι σπουδαστές να μεταφέρουν δεξιότητες και γνώσεις σε διάφορες ειδικότητες και ομάδες;