Ανεστραμμένη τάξη – Flipped Classroom

Στον Πλάτωνα, αξιοποιώντας τα δεδομένα των πιο πρόσφατων παιδαγωγικών ερευνών, υιοθετούμε την πρακτική της Ανεστραμμένης τάξης. Η Ανεστραμμένη Τάξη είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, που μεταφέρει την εστίαση από την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και την παράδοση του μαθήματος με διάλεξη,  στην ενεργοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης μέσα από πολλές διαθέσιμες πηγές, με τον δάσκαλο καθοδηγητή και μέντορά τους.

Πώς δουλεύει, το μοντέλο αυτό;

 1. Αρχικά, τα παιδιά παρακολουθούν και μελετούν το υλικό που τους έχει αναθέσει ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους στο σπίτι, από τον υπολογιστή ή το tablet τους. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι Video, PPT, κείμενα ή και συνδυασμός αρχείων και πηγών που μπορεί να περιέχουν links, εικόνες, χάρτες, Quiz και εκπαιδευτικά παιχνίδια ή και υλικό από κάποιο από τα βιβλία ή τα έντυπα του σχολείου. Έτσι, το κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνήθως ονομάζουμε «διάλεξη» ή «παράδοση», μεταφέρεται στο σπίτι, μέσω της τεχνολογίας. Εκεί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δουν και να επεξεργαστούν το υλικό όσες φορές θέλουν και χρειάζονται, με τον δικό τους ρυθμό και να καταγράψουν τις απορίες τους.
 2. Στη συνέχεα, το μάθημα συνεχίζεται στην τάξη, μόνο που πλέον υπάρχει πολύ περισσότερος διδακτικός χρόνος για ποιοτικότερες δραστηριότητες, ανάλογα με το μάθημα, όπως:
 • Συζήτηση – επίλυση αποριών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διάλογος – συζήτηση
 • Πειράματα
 • Διερευνητικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες αναστοχασμού
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων από τα παιδιά
 • Κατασκευές
 • Παρουσιάσεις
 • παιχνίδια ρόλων
 • εννοιολογικοί χάρτες
 • debates

Όλες αυτές οι διαδικασίες και δραστηριότητες γίνονται πολύ πιο ευχάριστες, ποιοτικές και παιδαγωγικά ουσιώδεις, στο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον του Σχολείου μας!

Γιατί η πρακτική της Ανεστραμμένης Τάξης είναι τόσο σημαντική για τα παιδιά;

 • Τα παιδιά είναι ήδη πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία και τις συσκευές όπως ένα tablet ή ένας υπολογιστής και πολύ συνηθισμένα στο να αποκτούν καθημερινά γνώση για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν, μέσω αυτών των συσκευών και του διαδικτύου. Η χρήση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία είναι ακόμα ένα στοιχείο που φέρνει το σχολείο πιο κοντά στα παιδιά, στην καθημερινότητά τους και στις συνθήκες της πραγματικής ζωής.
 • Το μάθημα γίνεται πιο θελκτικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά, αφού, με το μοντέλο αυτό τους αρέσει πολύ περισσότερο και αυτό που κάνουν στο σπίτι, αλλά και αυτό που κάνουν στο σχολείο.
 • Οι απορίες και τα ερωτήματα των παιδιών, που είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μάθησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί στα χέρια τους, έχουν αρκετό χρόνο να δημιουργηθούν και να προετοιμαστούν από τα παιδιά, αλλά και να εξηγηθούν και να δουλευτούν στην τάξη, ακόμα και εξατομικευμένα. Αυξάνεται έτσι και η διάδραση και το «δέσιμο» εκπαιδευτικού-μαθητή.
 • Παράλληλα, αυξάνεται και η διάδραση μεταξύ μαθητών, εφόσον υπάρχει ακόμα περισσότερος χρόνος για ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
 • Το υλικό της ανεστραμμένης τάξης είναι πλούσιο και διαδραστικό και ταιριάζει σε όλα τα μαθησιακά στυλ.
 • Hπρακτική της ανεστραμμένης τάξης μας βοηθάει να κατακτούμε υψηλότερους γνωστικούς στόχους, όπως περιγράφονται και στην Αναθεωρημένη Ταξινομία του Bloom, ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα ιεράρχησής τους. Οι πιο απλοί γνωστικοί στόχοι, όπως η απομνημόνευση και η κατανόηση, που βρίσκονται χαμηλότερα στην πυραμίδα,  γίνονται εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Έτσι, ο χρόνος στην τάξη αφιερώνεται για τους σημαντικούς και δύσκολους γνωστικούς στόχους, που τοποθετούνται κοντά στην κορυφή, όπως είναι η εφαρμογή, η κρίση, η αξιολόγηση, η σύνθεση και η δημιουργία
 • Τέλος, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του υλικού στο σπίτι, έχουν την ευκαιρία, με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων, όπως τα ημερολόγια μάθησης, να καταγράφουν τις γνώσεις που αποκτούν αλλά και τις απορίες τους μαθαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να είναι αυτόνομοι, να αυτενεργούν και να αναλαμβάνουν επιλογές, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στο τι, στο πώς και στο γιατί μαθαίνουν.

Τα Βιντεομαθήματα του Πλάτωνα

Από τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού του Πλάτωνα έχουν στη διάθεσή τους βιντεομαθήματα στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, εμπλουτισμένα με χαρούμενα γραφικά, που ετοιμάστηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα από τους Δασκάλους μας.

Με απλό και εύληπτο τρόπο, οι Δάσκαλοι παρουσιάζουν όλες τις ενότητες της ύλης της τάξης, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μελετήσουν τις παρουσιάσεις στον δικό τους χρόνο, είτε στο πλαίσιο της Ανεστραμμένης Τάξης είτε για τις απαραίτητες επαναλήψεις.

Τα παιδιά έχουν πρόσβαση στα βιντεομαθήματα της τάξης τους μέσα από την πλατφόρμα MS Teams, η οποία αποτελεί και το πεδίο διάδρασης με τους Δασκάλους τους, τις ώρες εκτός σχολείου.