Τι είναι τα ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης; – Flexible Classrooms

Είναι περιβάλλοντα, που υποστηρίζουν τη μάθηση, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της κάθε τάξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες των δασκάλων, ανά αντικείμενο ή μέθοδο διδασκαλίας.

Διαθέτουν για παράδειγμα διαφορετικού τύπου θέσεις εργασίας, όπως καρέκλες και θρανία, μπάλες πιλάτες, σκαμπό, μαξιλάρια, κουνιστές πολυθρόνες, χαλιά κ.ο.κ., για:

– να εξυπηρετήσουν τους μαθητές που δεν βολεύονται απαραίτητα όλη την ώρα στην κλασική καρέκλα
– να βοηθήσουν τους κιναισθητικούς τύπους στη συγκέντρωση, επιτρέποντάς τους να κινούνται ελαφρά σε μια θέση (μπάλα πιλάτες- φουσκωτό μαξιλάρι)
– να απαντήσουν στις αισθητηριακές ανάγκες των παιδιών για επαφή, καθώς νιώθουν όμορφα, οικεία και ζεστά στον καναπέ ή στο χαλί της τάξης

Η ευέλικτη και διαφοροποιημένη επίπλωση δίνει τη δυνατότητα:

– ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά να γυρίζουν τα θρανία μετωπικά ή ομαδοσυνεργατικά ή σε σχήμα Π, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.
– να μετακινούνται τα παιδιά σε διαφορετικούς σταθμούς, ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος.