Οι μαθητές του ενισχυτικού προγράμματος, έχουν στην διάθεσή τους πλήρεις εκδόσεις βοηθημάτων σε όλα τα μαθήματα από τους αντίστοιχους καθηγητές των κατευθύνσεων.

Παρακάτω βλέπετε ένα μικρό δείγμα αυτών των εκδόσεων.

Εκδόσεις Φροντιστηριακού