ΜΑΘΗΜΑΤΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΑάνω του 15

 

άνω του 16

 

άνω του 17

50%

 

28,1%

 

9,4%

24,5%

 

12,5%

 

4,5%

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

άνω του 1318,9%18,1%
 

ΦΥΣΙΚΗ

 

άνω του 1544,4%36%
 

ΧΗΜΕΙΑ

 

άνω του 1566,7%46,7%
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.

 

άνω του 1733,3%24,3%
ΑΟΘ 

άνω του 15

 

άνω του 18

 

66,7%

 

44,4%

46,7%

 

21,8%

ΑΕΠΠ 

άνω του  17

 

άνω του 18

 

55,6%

 

44,4%

15,5%

 

9,9%

ΑΡΧΑΙΑ 

άνω του 16

 

άνω του 18

 

30,77%

 

15,4%

17,14%

 

4,7%

ΙΣΤΟΡΙΑ 

άνω του 16

 

άνω του 18

 

38,5%

 

7,7%

23,8%

 

8,7%

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

άνω του 16

 

άνω του 18

 

69,2%

 

46,2%

42,6%

 

28,3%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

Για τα συνολικά μόρια των παιδιών μας

> 18000 μόρια 11,1%

> 15000 μόρια 48,1%