ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ άνω του 15

 

άνω του 16

 

άνω του 17

43,4%

 

30,4%

 

13%

28,03%

 

15,23%

 

6,13%

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

άνω του 13 57,1% 24,76%
 

ΦΥΣΙΚΗ

 

άνω του 15 55,5% 31,47%
 

ΧΗΜΕΙΑ

 

άνω του 15 33,3% 22,3%
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.

 

άνω του 17 50% 36,13%
ΑΟΘ  

άνω του 15

 

άνω του 18

 

62,5%

 

37,5%

31,17%

 

12,22%

ΑΕΠΠ  

άνω του  17

 

άνω του 18

 

75%

 

62,5%

27,66%

 

20,67%

ΑΡΧΑΙΑ  

άνω του 16

 

άνω του 18

 

33,3%

 

16,6%

15,56%

 

2,84%

ΙΣΤΟΡΙΑ  

άνω του 16

 

33,3% 21,72%
ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

άνω του 16

 

άνω του 18

 

50%

 

33,3%

39,25%

 

24,23%

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2019

Για τα συνολικά μόρια των παιδιών μας

> 18000 μόρια 8,3%

> 15000 μόρια 39,1%

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ άνω του 15

 

άνω του 16

 

άνω του 17

50%

 

28,1%

 

9,4%

24,5%

 

12,5%

 

4,5%

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

άνω του 13 18,9% 18,1%
 

ΦΥΣΙΚΗ

 

άνω του 15 44,4% 36%
 

ΧΗΜΕΙΑ

 

άνω του 15 66,7% 46,7%
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.

 

άνω του 17 33,3% 24,3%
ΑΟΘ  

άνω του 15

 

άνω του 18

 

66,7%

 

44,4%

46,7%

 

21,8%

ΑΕΠΠ  

άνω του  17

 

άνω του 18

 

55,6%

 

44,4%

15,5%

 

9,9%

ΑΡΧΑΙΑ  

άνω του 16

 

άνω του 18

 

30,77%

 

15,4%

17,14%

 

4,7%

ΙΣΤΟΡΙΑ  

άνω του 16

 

άνω του 18

 

38,5%

 

7,7%

23,8%

 

8,7%

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

άνω του 16

 

άνω του 18

 

69,2%

 

46,2%

42,6%

 

28,3%

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

Για τα συνολικά μόρια των παιδιών μας

> 18000 μόρια 11,1%

> 15000 μόρια 48,1%