Μιχάλης Παπαδόπουλος Διευθυντής Λυκείου Γενικός Διευθυντής

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Διευθυντής Λυκείου
Γενικός Διευθυντής

Με τη σκέψη ότι η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και ότι εκτός από τη μάθηση παίζει σημαντικό ρόλο και η άσκηση για την ενδυνάμωσή της, το Σχολείο μας αποφάσισε να αξιοποιήσει περισσότερο τις ικανότητες των μαθητών μας της Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Η ευθύνη μας για τα παιδιά αυτά που προετοιμάζονται για την ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι μεγάλη κι η απόφασή μας μεγαλύτερη να τα ενισχύσουμε ιδιαίτερα με Ενισχυτικά Μαθήματα, προσφέροντάς τους ένα πρόγραμμα με γνώσεις, κέρδος χρόνου και με λιγότερες οικονομικές απαιτήσεις.

Στην προσπάθεια των μαθητών μας ν΄ ανοίξουν δρόμο στη ζωή τους εμείς θέλουμε αληθινά και με πράξη να τα βοηθήσουμε.

Το Ενισχυτικό μας Πρόγραμμα, λοιπόν, είναι μια αξιόπιστη μαρτυρία για το σκοπό που επιτελεί.

Μιχάλης Κάσσης Φυσικός, Συντονιστής Ενισχυτικού Προγράμματος

Μιχάλης Κάσσης
Φυσικός, Συντονιστής Ενισχυτικού Προγράμματος

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Τα Εκπαιδευτήριά μας, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούν με βάση την πρόταση « όλα για το παιδί». Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και δύο χρόνια εφαρμόζουμε το Ενισχυτικό μας πρόγραμμα, για την Β’ και Γ’ Λυκείου, του οποίου έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνος. Αυτό το Πρόγραμμα, προέκυψε μετά από λεπτομερή επεξεργασία, από τη Διοίκηση και το εμπειρότατο διδακτικό μας προσωπικό. Ο στόχος αυτού του Προγράμματος είναι, η επιτυχία των παιδιών σας στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, για να παραμείνει ζωντανό και αποτελεσματικό, πρέπει να προσαρμόζεται, να ανανεώνεται, να εμπλουτίζεται και να επεκτείνεται, γι’ αυτό και η επικοινωνία μαζί σας είναι απαραίτητη.