Ερευνητές - Προφίλ

Inquirers: They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct inquiry and research and show independence in learning. They actively enjoy learning and this love of learning will be sustained throughout their lives.

Thinkers: They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to recognize and approach complex problems, and make reasoned, ethical decisions.

Σκεπτόμενοι - Προφίλ
Επικοινωνιακοί - Προφίλ

Communicators: They understand and express ideas and information confidently and creatively in more than one language and in a variety of modes of communication. They work effectively and willingly in collaboration with others.

Risk – Takers: They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and forethought, and have the independence of spirit to explore new roles, ideas and strategies. They are brave and articulate in defending their beliefs.

Τολμηροί - Προφίλ
Φιλομαθείς - Προφίλ

Knowledgeable: They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In so doing, they acquire in-depth knowledge and develop understanding across a broad and balanced range of disciplines.

Principled: They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect for the dignity of the individual, groups and communities. They take responsibility for their own actions and the consequences that accompany them.

Με αρχές - Προφίλ
Με ενσυναίσθηση - Προφίλ

Caring: They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of others. They have a personal commitment to service, and act to make a positive difference to the lives of others and to the environment.

Open-minded: They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are open to the perspectives, values and traditions of other individuals and communities. They are accustomed to seeking and evaluating a range of points of view, and are willing to grow from the experience.

 

Ανοιχτόμυαλοι - Προφίλ
Ισορροπημένοι - Προφίλ

Balanced: They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to achieve personal well-being for themselves and others.

 

 

Με μεταγνωστική σκέψη: Δίνει προσοχή στο πώς μαθαίνει και αναλύει τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες του με δημιουργικούς και ωφέλιμους τρόπους.

Στοχαστικοί - Προφίλ