Παρά το άνοιγμα των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών, η καραντίνα καθορίζει την καθημερινότητά μας. Ειδικά των μεγαλύτερων παιδιών. Οι ψυχολόγοι του Σχολείου μας όλο το προηγούμενο διάστημα στήριξαν, μέσα από ομαδικές συναντήσεις zoom, τα παιδιά και τους γονείς. Σε αυτό το video κάνουν μία σύντομη ανακεφαλαίωση, εστιάζοντας  στα θέματα που αναδείχθηκαν περισσότερο μέσα από την επικοινωνία μεταξύ μας.