Οι μαθητές μας στο Β’ έτος του ΙΒ Diploma πέτυχαν τους στόχους τους σε ποσοστό 100%.