Η Αυτενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα του PYP, αποτελώντας στόχο αλλά και πρακτική. Οι μαθητές στο Σχολείο μας, αναλαμβάνουν  ενεργό ρόλο, ως συνδιαμορφωτές των αποφάσεων που σχετίζονται με τη μάθησή τους. Τα παιδιά έχουν «Φωνή», «Επιλογή» και «Συμμετοχή», σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί τα ενθαρρύνουν σταθερά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε να έχουν συνεχώς τέτοιες ευκαιρίες.

Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Στον σημερινό κόσμο, οι μαθητές λαμβάνουν καθημερινά τεράστιες ποσότητες πληροφορίας! Αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη είναι η δυνατότητα να βγάζουν νόημα από τις πληροφορίες, να τις ξεχωρίζουν, να κρίνουν και να τις συνδυάζουν για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Τι διδάσκουμε επομένως;

Ενστερνιζόμενοι  τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές οπτικές, διδάσκουμε τα τέσσερα C :

 • Κριτική Σκέψη (Critical Thinking)
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας (Communication)
 • Δεξιότητες Συνεργασίας (Collaboration)
 • Καλλιέργεια της Δημιουργικότητας (Creativity)

Πώς καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την αυτενέργεια των μαθητών μας;

Η αυτενέργεια στο Σχολείο μας ενθαρρύνεται και ενισχύεται καθημερινά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ενδεικτικά:

 1. Διαμορφώνουμε την τάξη μαζί με τα παιδιά
 2. Παίρνουμε μαζί αποφάσεις
 3. Αξιολογούμε την προϋπάρχουσα γνώση τους
 4. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν
 5. Τους δίνουμε ευκαιρίες να αυτοαξιολογούνται
 6. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον προγραμματισμό
 7. Τους ενισχύουμε να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον
 8. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τις ιδέες τους
 9. Ενισχύουμε τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
 10. Υποστηρίζουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, σχεδιάζοντας ανοιχτές δραστηριότητες
 11. Δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ θεμάτων, ασκήσεων, δραστηριοτήτων
 12. Δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να αποφασίσουν πώς θα δουλέψουν (π.χ. διάβασμα, παρακολούθηση πολυμέσων, πειράματα, συνεντεύξεις κ.ά.)

Δράση

Η Δράση των μαθητών εμπεριέχεται στην έννοια της αυτενέργειας. Μπορεί να είναι συλλογική ή και ατομική, μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας και πάντα υποστηρίζεται από τη σχολική κοινότητα.

Πλαίσια και στόχοι της δράσης των παιδιών:

 • Συμμετοχικότητα στη μαθησιακή διαδικασία
 • Υποστήριξη-προάσπιση θετικών αλλαγών
 • Κοινωνική δικαιοσύνη
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Επιλογές- στάση ζωής