Στον Πλάτωνα πιστεύουμε, ότι ο Γονέας είναι ο Πρώτος Δάσκαλος του παιδιού. Γονείς, εκπαιδευτικοί,   το προσωπικό του Σχολείου, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα των παιδιών, δημιουργούν μία οικεία ομάδα ενηλίκων, που με την καθοδήγηση και το παράδειγμά τους, υποστηρίζουν την εξέλιξή του. Το σπίτι, το Σχολείο και η τοπική κοινότητα αποτελούν ένα ενιαίο περιβάλλον μάθησης και το παιδί κινείται παραγωγικά από το ένα στο άλλο. Μέλη της σχολικής κοινότητας είναι:

 • Οι μαθητές
 • Οι οικογένειές τους
 • Οι εκπαιδευτικοί
 • Το προσωπικό του σχολείου
 • Άλλοι, σημαντικοί στη ζωή των παιδιών, ενήλικες
 • H τοπική κοινότητα

Αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας τη σημασία της σχολικής κοινότητας:

 • Δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και τις σχέσεις
 • Κατανοούμε την από κοινού ευθύνη για μάθηση και υγιή ανάπτυξη

Οι γονείς του Πλάτωνα, μέσα από τον πολύ δραστήριο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και μεμονωμένα, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δράσεις και δράσεις αλληλεγγύης, διευρύνοντας τη σχολική μας κοινότητα. Τα παιδιά νιώθουν καλύτερα, όταν οι γονείς αντιμετωπίζουν όσα συμβαίνουν στο σχολείο με ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη. Οι γονείς ενημερώνονται συστηματικά για τη δουλειά μέσα και έξω απ’ την τάξη, ώστε να μπορούν να απαντούν από τη δική τους θέση στις αναζητήσεις των παιδιών.

Φυσικά, το Σχολείο, με ένα μεγάλο φάσμα ειδικών συνεργατών, είναι δίπλα στην οικογένεια, για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει στο σπίτι και μπορεί να αντιμετωπιστεί από κοινού.

Κάποιοι από τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας  Σχολείου- οικογένειας είναι:

 • Groups γονέων για διάφορα θέματα
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
 • Γονείς εθελοντές
 • Συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση του Σχολείου
 • Σχολικές – μαθητικές εκδηλώσεις
 • Ομάδες γονέων και ατομικές συναντήσεις με τους ψυχολόγους και τους ειδικούς συνεργάτες του Σχολείου
 • Σχολικές παρουσιάσεις
 • Ημερολόγια επικοινωνίας- Portfolios
 • Ανεπίσημες συζητήσεις
 • Πρόσκληση-εμπλοκή γονέων σε διαθεματικές ενότητες

Η τοπική και η ευρύτερη κοινότητα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας. Πέρα από την συμπερίληψη της καθημερινής ζωής ή μέρους της επικαιρότητας στην εκπαιδευτική σκέψη και πρακτική, τα παιδιά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, με εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.