Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» είναι ένα ελληνικό Σχολείο, ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα.

Αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία των ανθρώπων, ανεξάρτητα από εθνικότητα και φυλή, ως μονόδρομο για έναν δικαιότερο και πλουσιότερο κόσμο. Στο πλαίσιο  και των τριών Προγραμμάτων του ΙΒ (ΙΒ Continuum), ανακαλύπτουμε και ορίζουμε την Ελληνική μας ταυτότητα, ως πολύτιμο εφόδιο για τη συμβολή μας στην καλλιέργεια μιας παγκόσμιας συνείδησης, που θα οδηγήσει τους ανθρώπους και όλα τα πλάσματα του πλανήτη σε ένα καλύτερο μέλλον.

Μέσα από την καθημερινή πρακτική στο Σχολείο μας καλλιεργούμε:

  • Την έρευνα των μαθητών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και τα επίκαιρα παγκόσμια θέματα
  • Τις ευκαιρίες για πολιτιστικές ανταλλαγές και δράσεις για την τοπική και παγκόσμια κοινότητα
  • Την Πολυγλωσσία
  • στροφή προς τον «έξω κόσμο»
  • Την κατανόηση του εαυτού μας και του πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους
  • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα
  • Την επαφή μέσα από εκδηλώσεις, ομιλίες, συνεργασίες κ.λπ. με άτομα που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο