Ολόκληρη η ύλη, που για κάθε τάξη προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας, διδάσκεται οργανωμένη  στις διαθεματικές ενότητες του PYP.  Οι τομείς μελέτης, μαθηματικά, γλώσσα, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, φυσική αγωγή κ.λπ., όπως παραδοσιακά τους γνωρίζουμε, εντάσσονται στον πυρήνα αναζήτησης απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα του ανθρώπου, τα οποία ορίζουν τους 6 βασικούς διαθεματικούς άξονες του PYP:

 • Ποιοι είμαστε;

Μια εξερεύνηση της φύσης του εαυτού μας, των πεποιθήσεων και των αξιών μας, της προσωπικής, της φυσικής, της πνευματικής, της κοινωνικής και της ψυχικής υγείας, της οικογένειας, των φίλων μας, της κοινότητας στην οποία ανήκουμε, της κουλτούρας μας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας και τέλος του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

 • Που βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο;

Μια εξερεύνηση του προσανατολισμού μας στο χρόνο και στο χώρο, των προσωπικών μας ιστοριών, της ιστορίας και της γεωγραφίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, του τόπου μας και των τόπων που έχουμε επισκεφτεί, των ανακαλύψεων, των εξερευνήσεων και των μεταναστεύσεων του ανθρώπινου είδους και τέλος της προσφοράς του κάθε ατόμου ξεχωριστά αλλά και ολόκληρων πολιτισμών.

 • Πώς εκφραζόμαστε;

Μια εξερεύνηση των τρόπων, βάσει των οποίων ανακαλύπτουμε κι εκφράζουμε τη φύση, τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες μας, μέσω της γλώσσας και της τέχνης.

 • Πώς λειτουργεί ο κόσμος μας

Μια εξερεύνηση του φυσικού και υλικού κόσμου, των φυσικών και τεχνητών φαινομένων (από την ανθρώπινη δραστηριότητα), καθώς και του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας.

 • Πώς οργανωνόμαστε

Μια εξερεύνηση των ανθρώπινων συστημάτων και των κοινοτήτων, του εργασιακού κόσμου, της φύσης και της αξίας του, της απασχόλησης αλλά και της μη απασχόλησης, καθώς και του αντίκτυπού της.

 • Μοιραζόμαστε τον πλανήτη

Μια εξερεύνηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μας, στην προσπάθεια να μοιραστούμε πεπερασμένους πόρους με τους συνανθρώπους μας και με άλλα έμβια όντα, μια εξερεύνηση των κοινοτήτων αλλά και των σχέσεων που συνάπτουν μεταξύ τους.

Οι άξονες του PYP παρέχουν στο Σχολείο μας το πλαίσιο και τον τρόπο, να εμπλέξει τοπικά και παγκόσμια θέματα στο αναλυτικό του πρόγραμμα και να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να εξελίξουν τη μάθηση και τις γνώσεις τους, πέρα από τα όρια των σχολικών μαθημάτων.

 Γιατί επιλέγουμε τη διαθεματικότητα για την προσέγγιση της γνώσης;

Tα παιδιά, όταν έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο, δε γνωρίζουν τμηματοποίηση της γνώσης και των μαθημάτων, επειδή στην καθημερινότητά τους δεν υπάρχει αυτή η τμηματοποίηση!  Έτσι, o διαχωρισμός των μαθημάτων δεν είναι ούτε απαραίτητος, αλλά ούτε και φυσικός! Ωστόσο, φυσικά και δε θεωρούμε τα Μαθήματα εχθρό, αλλά απαραίτητο σύμμαχο! Έτσι, συνεχώς δουλεύουμε και σχεδιάζουμε τις συνδέσεις και τον συνδυασμό τους, δημιουργώντας διαθεματικές ενότητες και projects που έχουν αξία, νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αυτοί ακριβώς οι συσχετισμοί μεταξύ των μαθημάτων αλλά και πέρα από αυτά, μεταφέρουν και συνδέουν τη γνώση με τον πραγματικό κόσμο.

Η Unesco υποστηρίζει ότι οι διαθεματικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση είναι μία από τις λύσεις-ενέργειες που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη! Κι αυτό διότι ένα σχολείο που δουλεύει με διαθεματικό πρόγραμμα έχει ένα συνεκτικό, αλλά και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, λειτουργεί ως εκπαιδευτική κοινότητα, δουλεύει ομαδοσυνεργατικά και διερευνητικά και ευνοεί τη δράση και τη συμμετοχικότητα που με τη σειρά τους προάγουν την κριτική σκέψη των μαθητών!

Τα οφέλη του διαθεματικού προγράμματος σπουδών για τους μαθητές μας

Mέσα από τη σχολική ζωή και έναν πλούτο επιστημονικών, τεχνολογικών, γλωσσικών, καλλιτεχνικών, πνευματικών, αθλητικών, θεατρικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών ερεθισμάτων τα παιδιά:

 • «Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν»
 • Έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση, γεγονός που τα ωθεί να ενεργοποιούνται και να δίνουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα
 • Διατηρούν τη φυσική τους περιέργεια, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και εξασκούνται στο να εξελίσσουν τη γνώση
 • Καλλιεργούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, γεγονός που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας
 • Αποκτούν ένα συναίσθημα σχέσης, οικειότητας και σύνδεσης με το σχολείο και τους δασκάλους τους, γεγονός που χτίζει και ενισχύει την αυτονομία και την αυτοπεποίθησή τους
 • Βιώνουν τη θέση τους ως ενεργά μέλη της κοινότητας και του κόσμου

Γνωρίζοντας την κρισιμότητα αυτών των χρόνων και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή αλλά και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών μας, τους προσανατολίζουμε στη σωστή διαχείριση του χρόνου τους, στην ανάπτυξη της φαντασίας τους, στη διαρκή αναζήτηση και στην καλλιέργεια ικανοτήτων, που θα τους χρησιμεύσουν για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις. Τους καθοδηγούμε, ώστε να κατακτούν την απαιτούμενη ύλη  στο Σχολείο, απελευθερώνοντας προσωπικό χρόνο για ψυχαγωγία και δημιουργική ενασχόληση.