Στα Εκπαιδευτήρια « Ο ΠΛΑΤΩΝ» και στο πλαίσιο του International Baccalaureate, η εκπαιδευτική διαδικασία από τη χαμηλότερη βαθμίδα έως και την υψηλότερη, εστιάζει στην καλλιέργεια των ιδιοτήτων εκείνων, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να εξελιχθούν σε πολύπλευρες προσωπικότητες, ικανές να επιτύχουν τους στόχους τους και να ευτυχίσουν.  Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο ώστε να δίνει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη αυτών των στοιχείων. Διαθεματικές ενότητες, πολλοί διαφορετικοί χώροι μάθησης και μαθησιακές δραστηριότητες, σχολικές εκδηλώσεις, αλληλεπίδραση με την οικογένεια κ.λπ. είναι κάποιες από τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής μας πρακτικής.

Κάθε μαθητής του ΙΒ εμπνέεται να είναι:

  • Ερευνητής. Η φυσική περιέργεια του παιδιού καλλιεργείται . Ο μαθητής ενθαρρύνεται στη διατύπωση νέων ερωτημάτων και στη δημιουργική, ατομική ή ομαδική έρευνα, με τρόπο που έχει νόημα για τον ίδιο.
  • Σκεπτόμενος. Ο μαθητής επιλέγει να επιλύσει πολύπλοκα προβλήματα ή να πάρει σημαντικές αποφάσεις, αφού χρησιμοποιήσει τις νοητικές δεξιότητες που έχει διδαχθεί.
  • Επικοινωνιακός. Κατανοεί και εκφράζει ιδέες και πληροφορίες με άνεση, σε πάνω από μία γλώσσες.
  • Τολμηρός. Προσεγγίζει άγνωστες καταστάσεις χωρίς άγχος και διαθέτει σιγουριά και ανεξαρτησία για να εξερευνά καινούργιες ιδέες, στρατηγικές και ρόλους.
  • Λάτρης της γνώσης. Συγκεντρώνει γνώσεις από όλες τις επιστήμες, ενδιαφέρεται να εξετάζει θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τον κόσμο που ζούμε.
  • Με αρχές. Ο μαθητής συνειδητοποιεί από νωρίς τις ηθικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Γίνεται ακέραιος, ειλικρινής και δίκαιος.
  • Με ενσυναίσθηση. Αναγνωρίζει και κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων.
  • Ανοιχτόμυαλος. Σέβεται τις ιδέες, τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων και κατανοεί ότι πρέπει να βλέπει ένα ζήτημα από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες.
  • Ισορροπημένος. Καταλαβαίνει την ανάγκη της πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας και ισορροπίας.
  • Με μεταγνωστική σκέψη. Δίνει προσοχή στο πώς μαθαίνει. Αναλύει τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του με δημιουργικούς και ωφέλιμους τρόπους.