Ολόκληρη η ύλη, που για κάθε τάξη προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας, διδάσκεται οργανωμένη  στις διαθεματικές ενότητες του PYP.  Οι βασικοί τομείς μελέτης, μαθηματικά, γλώσσα, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, φυσική αγωγή κ.λπ., όπως παραδοσιακά τους γνωρίζουμε, εντάσσονται στον πυρήνα αναζήτησης απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα του ανθρώπου:

  • Ποιοι είμαστε;
  • Πού βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο;
  • Πώς εκφραζόμαστε;
  • Πώς λειτουργεί ο κόσμος που μας περιβάλλει;
  • Πώς οργανώνουμε τη ζωή μας;
  • Μοιραζόμαστε τον πλανήτη!

Μέσα από τη σχολική ζωή και ένα πλούτο επιστημονικών, τεχνολογικών, γλωσσικών, καλλιτεχνικών, πνευματικών, αθλητικών, θεατρικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών ερεθισμάτων τα παιδιά:

  • «Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν».
  • Ενεργοποιούνται στο να δίνουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα.
  • Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και εξασκούνται στο να εξελίσσουν τη γνώση.
  • Βιώνουν τη θέση τους ως ενεργά μέλη της κοινότητας και του κόσμου.

Γνωρίζοντας την κρισιμότητα αυτών των χρόνων και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή αλλά και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών μας, τους προσανατολίζουμε στη σωστή διαχείριση του χρόνου τους, στην ανάπτυξη της φαντασίας τους, στη διαρκή αναζήτηση και στην καλλιέργεια ικανοτήτων, που θα τους χρησιμεύσουν για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις. Τους καθοδηγούμε, ώστε να κατακτούν τη γνώση εξ ολοκλήρου στο σχολείο, απελευθερώνοντας προσωπικό χρόνο για ψυχαγωγία και δημιουργική ενασχόληση.