Στο Δημοτικό-PYP, οι μαθητές μας μπορούν, επίσης, να επιλέξουν, εάν το επιθυμούν, Δίγλωσσο Πρόγραμμα Ελληνικά-Αγγλικά, όπου διδάσκεται η Αγγλική σαν δεύτερη μητρική γλώσσα. Τα εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» ήταν το πρώτο και ως σήμερα το μόνο σχολείο στην Ελλάδα που εισήγαγε ουσιαστική, δίγλωσση εκπαίδευση, η οποία εποπτεύεται  από το ΙΒ. Στο Δημοτικό σχολείο, οι αξίες και οι πρακτικές του PYP βιώνονται στις 2 γλώσσες. Έτσι πολύ γρήγορα τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση στα πεδία σκέψης, έρευνας και ανάπτυξης που τους προσφέρει η ελληνική ταυτότητα και το διεθνές περιβάλλον.