Στον Πλάτωνα η σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, αλλά και όλης της Κοινότητάς μας, ήταν πάντα και παραμένει προτεραιότητα. Στην απαιτητική περίοδο που διανύουμε, όλοι οι άνθρωποι του Σχολείου υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, υιοθετώντας τα πιο αυστηρά μέτρα, για την προστασία από την ίωση COVID 19 και στην περίπτωση που χρειαστεί, τη διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο Πλάτωνας ακολουθεί υποχρεωτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα των αρμοδίων κρατικών αρχών. Υπεύθυνη για την ευθυγράμμιση του Σχολείου με όλες τις κυβερνητικές οδηγίες και τις οδηγίες των προϊσταμένων αρχών σχετικά με την αναχαίτηση της μετάδοσης του ιού, αλλά και με την εισαγωγή επιπλέον διαδικασιών πρόληψης, είναι η Ομάδα CΟVID 19, που βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κρουσμάτων COVID 19 στο Σχολείο μας, είναι οι Διευθυντές των βαθμίδων.

Διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος ή υπόνοιας, που αφορά μαθητή, εκπαιδευτικό, συνεργάτη, ή άτομα του περιβάλλοντός τους, ενημερώνεται ΑΜΕΣΩΣ ο Υπεύθυνος COVID 19 της βαθμίδας, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ!

Ο υπεύθυνος της σχολικής μονάδας επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, για να γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών.

Οι Γονείς/Κηδεμόνες των παιδιών, που ενδεχομένως εμπλέκονται με το κρούσμα, ενημερώνονται ΑΜΕΣΑ από το Σχολείο τηλεφωνικά και λαμβάνουν ενημερωτικά emails, αναφορικά με τις αποφάσεις του Σχολείου και με τις προβλεπόμενες οδηγίες δράσης ανά περιστατικό.

Τέλος, πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα.

Μέτρα πρόληψης

Οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι στον Πλάτωνα έχουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους προσκομίσει στο Σχολείο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης. Όσοι δεν το έχουν κάνει, υποβάλλονται σε τακτικά Rapid Tests, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων προσκομίζουν για την είσοδό τους στο Σχολείο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων.

Με ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρότητα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή έλεγχος της Σχολικής Κάρτας με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος Self-Test,  σε όλους τους μαθητές που έχουν την υποχρέωση να την εκδώσουν, πριν την επιβίβασή τους στο σχολικό λεωφορείο ή την είσοδό τους στα κτίρια του Σχολείου.

Οι χώροι τους Σχολείου απολυμαίνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, στα διαλείμματα και μετά το τέλος του προγράμματος, με μεθόδους που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Σχολαστικά απολυμαίνονται και όλα τα αντικείμενα κοινής χρήσης, πριν και μετά από κάθε χρήση, αλλά και τα σχολικά λεωφορεία μετά από κάθε δρομολόγιο.

Όλοι οι χώροι του Σχολείου αερίζονται συνεχώς.

Όλοι οι μαθητές ηλικίας 4 ετών και άνω, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο φορούν απαραιτήτως προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει συνωστισμός.

Όλοι οι επιβαίνοντες στα σχολικά λεωφορεία φορούν υποχρεωτικά μάσκα.

Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο απολύτως υγιείς, χωρίς συμπτώματα.

Οι μαθητές, που μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία, θερμομετρούνται πριν την επιβίβαση από τη συνοδό. Επιβιβάζονται μόνο, επιδεικνύοντας τη σχολική τους κάρτα με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test, εφόσον η θερμοκρασία τους είναι κάτω από 37,3 οC  και αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα.  Τα σχολικά λεωφορεία κινούνται με ανοιχτά τα παράθυρα ή διαφορετικά θα λειτουργούν τον εξαερισμό στην εισαγωγή αέρα και όχι στην ανακύκλωση.

Οι μαθητές που φτάνουν στο σχολείο με ίδιο μέσο, συνοδεύονται από τους γονείς μόνο μέχρι την πύλη και επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος self-test στα σημεία ελέγχου. Οι γονείς δεν επιτρέπεται να κινούνται στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου.

Τα παιδιά, πριν εισέλθουν στην τάξη τους, απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα.

Αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών σε κάθε σημείο του Σχολείου, με τη χρήση πολλών εναλλακτικών διαδρομών για την είσοδο και την έξοδο, με προγραμματισμό των διαλειμμάτων σε διαφορετικές ώρες και με ειδικές ρυθμίσεις στα κυλικεία.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην τάξη αλλά και σε υπαίθριους, κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Σχολείου μας. – Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων περιλαμβάνει διδασκαλία σε υπαίθριους χώρους, ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής των παιδιών στην τάξη.

Οι απογευματινές αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με βάση τα πρωτόκολλα λειτουργίας των αθλημάτων και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Οι γονείς που επιθυμούν να εισέλθουν στο Σχολείο πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test 48 ωρών.

Απουσία λόγω κοινής ασθένειας και επιστροφή στο Σχολείο

Μαθητής που απουσιάζει από το Σχολείο για λόγους ασθενείας, επιστρέφει, αφού έχει ολοκληρώσει την όποια αγωγή και έχει συμπληρώσει διάστημα 24 ωρών, χωρίς αγωγή και χωρίς κανένα σύμπτωμα. Γίνεται δεκτός, μόνο με Βεβαίωση Γιατρού, όπου αναγράφεται διάγνωση, εναλλακτική του COVID 19.

Στην περίπτωση που μαθητής απουσιάσει από το Σχολείο για μη ιατρικούς λόγους, επιστρέφει με δήλωση αρνητικού Self Test εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον Γονέα.

Διαχείριση ύποπτου περιστατικού στον χώρο του Σχολείου

Εάν κάποιος μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη COVID-19, ενώ βρίσκεται στο Σχολείο:

  • Επικοινωνούμε με την οικογένεια για άμεση παραλαβή του μαθητή
  • Απομονώνουμε τον μαθητή σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη και μακριά από τους υπόλοιπους μαθητές
  • Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τον χώρο και τις επιφάνειες μετά την αναχώρηση του μαθητή
  • Ανάλογα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο μαθητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, γίνεται μοριακό διαγνωστικό τεστ και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται κατά περίπτωση.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο, ο οποίος, βεβαίως, απομακρύνεται άμεσα από το σχολικό περιβάλλον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τις σχολικές μονάδες)

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID 19, όπως αναφέρονται στις σχετικές ενημερώσεις του ΕΟΔΥ

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID 19 στα παιδιά είναι:

• πυρετός
• βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

• δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
• μυαλγίες
• ρίγος
• πονοκέφαλος
• καταβολή δυνάμεων
• δυσκαταποσία
• απώλεια γεύσης ή/και οσμής
• ναυτία/ εμετός
• κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:
– πυρετός (Θ>37,50 C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
– βήχας – με ή χωρίς πυρετό
– δύσπνοια – με ή χωρίς πυρετό
– ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη – με ή χωρίς πυρετό
– γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος) – με ή χωρίς πυρετό

ΚΑΙ

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης