Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» αναζητούν:


English Teacher (Native Speaker):

Platon IB World School is seeking a person who has the vision and enthusiasm required to teach English in our Bilingual programme. The successful applicant will be a highly accomplished classroom teacher, preferably with experience in a similar position (IB MYP teacher), who is able to inspire students and to model the highest standards of professional expertise and innovative teaching within our Bilingual programme.

Please submit full CV to kevy.katsimpeli@platon.gr


Καθηγητής/τρια κινεζικής γλώσσας

Τα Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων” αναζητούν Καθηγητή/τρια κινεζικής γλώσσας για μερική απασχόληση για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Αποστολή βιογραφικών στο email: akatrali@platon.gr


English Teacher (Native Speaker)

Platon IB World School is seeking a person who has the vision and enthusiasm required
to teach English in our Early Years Bilingual programme.

The successful applicant will be a highly motivated classroom teacher, preferably with
experience in a similar position, who is able to inspire students and to model the highest
standards of professional expertise and innovative teaching within our Bilingual
programme.

Please submit full CV and cover letter to con.liargovas@platon.gr


Εκπαιδευτικός Δημοτικού

Τα “Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων” αναζητούν εκπαιδευτικό Δημοτικού (ΠΕ-70) με διδακτική εμπειρία και παιδαγωγικό προφίλ που συνδυάζει δημιουργικότητα κι ευελιξία, δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, καθώς και αφοσίωση στη μαθητοκεντρική εκπαίδευση και τη συνεχή εξέλιξη των πρακτικών και των μεθόδων του/της.

Αποστολή βιογραφικών στα email:
demotiko@platon.gr