Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» αναζητούν:


Καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών με εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης των νέων τεχνολογιών. Εμπειρία στο πρόγραμμα MYP του ΙΒ θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στα email:

n.kavourinos@platon.gr

και

lazou@platon.gr