Platon Summer Camp

Το Platon Summer Camp, είναι ένα ελεύθερο και διασκεδαστικό καλοκαιρινό δίγλωσσο, αθλητικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον, με native speaking καθηγητές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την Αγγλική Γλώσσα και να αναπτύξουν ευχέρεια στη χρήση της, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (hands on activities), καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδι, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές.

Παράλληλα, τα παιδιά, θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθημερινών αθλητικών προπονήσεων, ώστε να εξελίξουν την πρακτική τους
στο αγαπημένο τους άθλημα.

International Camp is aimed at individuals and groups of young people between the ages of 11 and 17 who want to practise and improve their spoken English through fun activities in nature. Students spend their days in groups of 15 students, using specially-designed material and engaging in fun-filled activities.

International Camp has been created by experienced educators and is ideal for young learners who do not want yet another classroom-based course, and who enjoy project work and collaborative learning seeking the thrill of new experiences. It is also aimed at families who spend their holidays in the country and would like their children to do something creative and fun.